Strona główna BIP Wersja chińska Wersja włoska Wersja hiszpańska Wersja ukraińska Wersja czeska Wersja niemiecka Wersja rosyjska Wersja francuska Wersja angielska
Szukaj
O regionie
Gospodarka
Rolnictwo
Turystyka
Sport
Kultura
Nauka i edukacja
Rozwój regionalny
Współpraca z zagranicą
Fundusze Europejskie
Środowisko
Obsługa klienta
Tablica informacyjna
Prawo
Centrum prasowe
Organiz. pozarządowe
 Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót
 Inne ›› Fundusze Europejskie ›› Fundusze europejskie 2007-2013 ›› Pozostałe Programy Operacyjne 2007 – 2013 ›› PO RYBY  ›› Oś Priorytetowa 4.  ›› Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności 
Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności
Działanie: wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
  1. adaptacja i wyposażenie miejsc, w których będą świadczone usługi dostępu do Internetu,
  2. poprawa funkcjonowania transportu publicznego poprzez budowę, przebudowę, remont lub odbudowę obiektów małej infrastruktury służących wykonywaniu działalności związanej z tym transportem
  3. rewitalizacja miejscowości przez realizację zintegrowanego projektu polegającego w szczególności na remoncie chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych, parków, budynków i obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno-kulturalne, sportowe, rekreacyjne lub ich wyposażeniu
  4. remont, odbudowę lub przebudowę obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków
  5. organizowanie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży
  6. budowa, remont lub przebudowa małej infrastruktury, w szczególnosci przystani, kąpielisk, punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras turystycznych, łowisk dla wędkarzy i punktów informacji turystycznej, wraz ze ścieżkami i drogami dojazdowymi do miejsc objętych inwestycją
  7. dostosowanie obiektów turystycznych i rekreacyjno-sportowych do potrzeb osób niepełnosprawnych
  8. tworzenie muzeów, izb regionalnych, izb pamięci lub skansenów mających na celu prezentowanie lokalnego rzemiosła, sztuki i obyczajów, w szczególności związanych z tradycjami rybackimi
  9. promocję obszaru objętego LSROR. 

Poziom dofinansowania: pomoc na realizację operacji polegającej na wzmocnieniu konkurencyjności obszarów zależnych od rybactwa przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości 85% tych kosztów, natomiast wartość limitu dla jednego beneficjenta wynosi 2 000 000 zł, z tym że pomoc na jedną operację nie może przekroczyć
1 000 000 zł.

Informację wprowadził (a): Dagna Śliwka (2010-03-04 11:05:47)
Informację zmodyfikował (a): Dagna Śliwka (2010-03-17 08:08:04)
 Zobacz także PDF - pliki PDF  Powiększ tekst - powiększ tekst  Zmniejsz tekst - pomniejsz tekst  Drukuj - wydrukuj  Do góry
Data aktualizacji: 2016-12-01
Liczba odwiedzin: 36365426
 
Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności.