Strona główna BIP Wersja chińska Wersja włoska Wersja hiszpańska Wersja ukraińska Wersja czeska Wersja niemiecka Wersja rosyjska Wersja francuska Wersja angielska
Szukaj
O regionie
Gospodarka
Rolnictwo
Turystyka
Sport
Kultura
Nauka i edukacja
Rozwój regionalny
Współpraca z zagranicą
Fundusze Europejskie
Środowisko
Obsługa klienta
Tablica informacyjna
Prawo
Centrum prasowe
Organiz. pozarządowe
 Biura i Departamenty Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót
 Menu podmiotowe ›› Urząd Marszałkowski ›› Biura i Departamenty 
Biura i Departamenty
Departament Edukacji i Rynku Pracy
ul. Piastowska 14
45-082, Opole
tel.: (+48) 77 54 16 503, 54 16 500, 54 16 504
fax: (+48) 77 54 16 461
e-mail: dep@opolskie.pl
Dyrektor: Zbigniew Kubalańca
Z-ca Dyrektora: Krzysztof Grzęda
Komórki organizacyjne:
Referat ds. Samorządowych Jednostek Organizacyjnych
Referat Nauki i Edukacji

(wyciąg z Regulamu Organizacyjnego - Rozdział 8, § 18)

 1. Do zadań Departamentu należy w szczególności:
  1. wykonywanie czynności nadzoru oraz sprawozdawczości wobec następujących jednostek organizacyjnych:
   1. Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu,
   2. Zespołu Szkół Medycznych w Branicach,
   3. Zespołu Szkół Medycznych w Brzegu,
   4. Zespołu Szkół Medycznych w Kędzierzynie – Koźlu,
   5. Zespołu Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku,
   6. Zespołu Placówek Specjalnych przy Zakładach Opieki Zdrowotnej w Opolu,
   7. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu ,

   w szczególności poprzez: prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad przestrzeganiem przepisów dotyczących organizacji pracy szkół, bezpieczeństwa nauki i pracy, gospodarowania mieniem oraz spraw administracyjnych,
  2. współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie polityki oświatowej w regionie,
  3. zapewnienie, we współpracy z innymi departamentami, kompleksowej koordynacji zagadnień związanych z inwestycjami i remontami szkół i placówek o znaczeniu regionalnym,
  4. merytoryczna ocena realizacji gospodarki finansowej placówek,
  5. wspieranie kształcenia młodzieży zgodnie z zapotrzebowaniem na rynku pracy i określanie na tej podstawie sieci placówek i szkół o znaczeniu regionalnym,
  6. prowadzenie spraw związanych z przekształcaniem, łączeniem placówek różnego typu w zespoły, likwidacją, a także oceną merytoryczną projektów statutów,
  7. opracowanie i wdrażanie programów dotyczących rozwoju edukacji i nauki, w tym również finansowanych ze środków unijnych,
  8. wspieranie, we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy oraz jednostkami samorządu terytorialnego, kształcenia ustawicznego mieszkańców,
  9. wspieranie rozwoju kształcenia zawodowego w województwie opolskim m.in. poprzez organizację prac Regionalnego Forum Kształcenia Zawodowego i realizację projektów ze środków UE,
  10. realizacja spraw związanych z przyznawaniem nagród i stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego w dziedzinie edukacji, powoływanie i udział w Komisjach opiniujących wnioski,
  11. podejmowanie działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia społeczeństwa we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, administracją rządową, uczelniami, szkołami wyższymi oraz organizacjami pozarządowymi m.in. poprzez organizację i współorganizację programów, projektów, konkursów, olimpiad,
  12. prowadzenie spraw z zakresu współpracy zagranicznej dotyczących edukacji i nauki,
  13. nadzór nad realizacją zadań w zakresie polityki rynku pracy, z wyłączeniem zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020,
  14. prowadzenie spraw związanych z Systemem Informacji Oświatowej szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest Województwo Opolskie,
  15. popularyzowanie i wspieranie wykorzystania odkryć paleontologicznych w Krasiejowie,
  16. realizacja zadań Programu Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim do 2020 r. ,,Opolskie dla Rodziny” w ramach Pakietu II – Edukacja a Rynek Pracy we współpracy z podległymi jednostkami organizacyjnymi,
  17. realizacja i nadzór nad projektami systemowymi i konkursowymi, w szczególności finansowanymi ze środków RPO WO 2014 – 2020, w tym poprzez kompleksową realizację projektów systemowych - „Wspieramy najlepszych” w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020 oraz „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” w ramach Działania 10.4 RPO WO 2014-2020,
  18. przygotowanie i opiniowanie analiz dotyczących programów, ewaluacji i strategii w zakresie edukacji, a także udział w pracach zespołów tematycznych.”

  Za treść odpowiada: Sekretarz Województwa – Adam Maciąg

‹‹‹
Informację zmodyfikował (a): Iwona Marek (2016-09-27 13:48:20)
 Zobacz także PDF - pliki PDF  Powiększ tekst - powiększ tekst  Zmniejsz tekst - pomniejsz tekst  Drukuj - wydrukuj  Do góry
Data aktualizacji: 2016-12-01
Liczba odwiedzin: 36365114
 
Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności.