Strona główna BIP Wersja chińska Wersja włoska Wersja hiszpańska Wersja ukraińska Wersja czeska Wersja niemiecka Wersja rosyjska Wersja francuska Wersja angielska
Szukaj
O regionie
Gospodarka
Rolnictwo
Turystyka
Sport
Kultura
Nauka i edukacja
Rozwój regionalny
Współpraca z zagranicą
Fundusze Europejskie
Środowisko
Obsługa klienta
Tablica informacyjna
Prawo
Centrum prasowe
Organiz. pozarządowe
 Biura i Departamenty Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót
 Menu podmiotowe ›› Urząd Marszałkowski ›› Biura i Departamenty 
Biura i Departamenty
Departament Infrastruktury i Gospodarki
ul. Hallera 9
45-867, Opole
tel.: (+48) 77 44 82 140, 44 82 141
fax: (+48) 77 44 82 142
e-mail: dig@opolskie.pl
Dyrektor: Bartłomiej Horaczuk
Z-ca Dyrektora: Remigiusz Widera
Komórki organizacyjne:
Referat Infrastruktury
Referat Transportu i Gospodarki

(wyciąg z Regulamu Organizacyjnego - Rozdział 8, § 15)

 1. Do zadań Departamentu należy w szczególności:
  1. opracowywanie i wdrażanie sektorowej strategii oraz programów dotyczących rozwoju infrastruktury,
  2. prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem ruchem na drogach wojewódzkich,
  3. organizacja regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich,
  4. prowadzenie ewidencji egzaminatorów oraz sprawowanie nadzoru nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych dla osób kierujących pojazdami,
  5. prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem publicznym,
  6. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu,
  7. wykonywanie obowiązków nałożonych na Marszałka związanych ze szkoleniem osób w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych,
  8. opracowywanie i wdrażanie sektorowej strategii oraz programów i planów dotyczących rozwoju infrastruktury, w tym m.in. planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego,
  9. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i cofaniem zezwoleń na produkcję tablic rejestracyjnych,
  10. realizacja obowiązujących ulg w krajowych przewozach pasażerskich, autobusowych,
  11. koordynowanie i nadzór nad realizacją zadań z zakresu udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom, w tym opracowywanie zbiorczych sprawozdań na podstawie informacji uzyskanych od departamentów,
  12. opiniowanie:
   1. projektów założeń zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa,
   2. planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych,
   3. spraw związanych z udzielaniem, cofaniem i zmianą koncesji na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła, energii elektrycznej oraz paliw gazowych,
  13. prowadzenie spraw związanych z nadawaniem numerów drogom gminnym i powiatowym, ustalaniem przebiegu dróg wojewódzkich i krajowych oraz zaliczaniem dróg do odpowiednich kategorii,
  14. prowadzenie spraw związanych z planowaniem i realizacją inwestycji w ciągu dróg wojewódzkich,
  15. wykonywanie czynności nadzoru wobec następujących jednostek organizacyjnych:
   1. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu, za wyjątkiem zadań określonych w § 27 ust. 2 pkt. 2 Regulaminu Organizacyjnego UMWO,
   2. Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu,
   3. Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu,
  16. współpraca z Opolskim Regionalnym Funduszem Poręczeń Kredytowych sp. z o.o., Regionalnym Funduszem Pożyczkowym, Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną ,,INVEST-PARK” sp. z o.o. oraz Przewozami Regionalnymi sp. z o.o.",
  17. Realizacja zadań Programu Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim do 2020r. "Opolskie dla Rodziny" w ramach Pakietu I - Praca to bezpieczna rodzina we współpracy z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

  Za treść odpowiada: Sekretarz Województwa – Adam Maciąg

‹‹‹
Informację zmodyfikował (a): Iwona Marek (2016-09-27 13:49:23)
 Zobacz także PDF - pliki PDF  Powiększ tekst - powiększ tekst  Zmniejsz tekst - pomniejsz tekst  Drukuj - wydrukuj  Do góry
Data aktualizacji: 2016-12-01
Liczba odwiedzin: 36365561
 
Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności.