Strona główna BIP Wersja chińska Wersja włoska Wersja hiszpańska Wersja ukraińska Wersja czeska Wersja niemiecka Wersja rosyjska Wersja francuska Wersja angielska
Szukaj
O regionie
Gospodarka
Rolnictwo
Turystyka
Sport
Kultura
Nauka i edukacja
Rozwój regionalny
Współpraca z zagranicą
Fundusze Europejskie
Środowisko
Obsługa klienta
Tablica informacyjna
Prawo
Centrum prasowe
Organiz. pozarządowe
 Biura i Departamenty Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót
 Menu podmiotowe ›› Urząd Marszałkowski ›› Biura i Departamenty 
Biura i Departamenty
Departament Organizacyjno - Administracyjny
ul. Piastowska 14
45-082, Opole
tel.: (+48) 77 54 16 400 - Dyrektor Departamentu Marcin Puszcz
(+48) 77 54 16 580 - Z-ca Dyrektora Departamentu Anna Kurdej-Michniewicz
fax: (+48) 77 54 16 403
e-mail: doa@opolskie.pl
Dyrektor: Marcin Puszcz
Z-ca Dyrektora: Anna Kurdej - Michniewicz
Komórki organizacyjne:
Referat Organizacyjny
Referat Kadr i Płac
Referat Prawny
Referat Administracyjny i Zamówień Publicznych
Kancelaria Ogólna
Stanowisko Pracy BHP

(wyciąg z Regulamu Organizacyjnego - Rozdział 8, § 11)

 1. Do zadań Departamentu należy w szczególności:
  1. przygotowywanie i ewidencjonowanie upoważnień i pełnomocnictw,
  2. opracowywanie i aktualizacja regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy, zarządzeń Marszałka i innych aktów normujących pracę Urzędu,
  3. prowadzenie spraw związanych z obsługą posiedzeń Zarządu,
  4. przygotowanie i koordynacja zadań związanych z przeprowadzaniem wyborów do Sejmiku,
  5. koordynowanie spraw związanych z opracowaniem, wdrożeniem i funkcjonowaniem systemu kontroli zarządczej, w tym zarządzania ryzykiem w Urzędzie,
  6. nadzorowanie oraz kontrolowanie rozpatrywania skarg i wniosków oraz petycji w Urzędzie,
  7. prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej, w tym prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej,
  8. koordynacja terminowości realizacji wniosków Komisji, wniosków, zapytań i interpelacji radnych oraz prowadzenie rejestru odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania,
  9. prowadzenie w imieniu Marszałka spraw związanych ze składaniem oświadczeń majątkowych przez osoby do tego zobowiązane,
  10. opracowywanie aktów prawa pracy, w szczególności: regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  11. prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem i wynagradzaniem pracowników Urzędu, w tym finansowanych w ramach pomocy technicznej programów unijnych,
  12. prowadzenie spraw z zakresu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
   12 a) prowadzenie spraw związanych ze stosunkiem pracy dyrektorów jednostek organizacyjnych, z wyłączeniem organizacji konkursów na stanowiska nie objęte ustawą o pracownikach samorządowych,
  13. kontrola przestrzegania dyscypliny pracy w Urzędzie,
  14. prowadzenie spraw z zakresu podnoszenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych pracowników Urzędu,
  15. koordynowanie spraw związanych z odbywaniem stażu przez absolwentów skierowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy oraz organizowanie praktyk zawodowych i studenckich,
  16. prowadzenie spraw w zakresie: wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Urzędu, obsługi finansowej umów zleceń i o dzieło, naliczania i wypłaty stypendiów sportowych, edukacyjnych, staży zagranicznych, rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym,
  17. zapewnienie obsługi prawnej komórek organizacyjnych Urzędu,
  18. prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych, w tym zamówień publicznych realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków unijnych,
  19. gospodarowanie środkami trwałym, wartościami niematerialnymi i prawnymi oraz wyposażeniem Urzędu,
  20. prowadzenie wszechstronnej obsługi techniczno - administracyjnej Urzędu oraz obsługi w ramach realizowanych projektów finansowanych ze środków unijnych, w tym:
   1. administrowanie obiektami użytkowanymi przez Urząd,
   2. zapewnienie fizycznej ochrony Urzędu,
   3. prowadzenie spraw związanych z inwestycjami oraz remontami obiektów i pomieszczeń Urzędu,
   4. organizacja transportu pojazdami własnymi i obcymi,
   5. zaopatrzenie Urzędu w materiały, sprzęt, towary, itp.,
   6. zapewnienie łączności,
  21. prowadzenie Kancelarii Ogólnej i archiwum,
  22. prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców oraz sprawowanie kontroli w zakresie objętym wpisem do rejestru przedsiębiorców,
  23. prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną przeciwpożarową.

  Za treść odpowiada: Sekretarz Województwa – Adam Maciąg

‹‹‹
Informację wprowadził (a): Natalia Ochędzan (2008-04-01 09:18:55)
Informację zmodyfikował (a): Iwona Marek (2016-09-15 14:29:59)
 Zobacz także PDF - pliki PDF  Powiększ tekst - powiększ tekst  Zmniejsz tekst - pomniejsz tekst  Drukuj - wydrukuj  Do góry
Data aktualizacji: 2016-12-01
Liczba odwiedzin: 36888957
 
Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności.