Strona główna BIP Wersja chińska Wersja włoska Wersja hiszpańska Wersja ukraińska Wersja czeska Wersja niemiecka Wersja rosyjska Wersja francuska Wersja angielska
Szukaj
O regionie
Gospodarka
Rolnictwo
Turystyka
Sport
Kultura
Nauka i edukacja
Rozwój regionalny
Współpraca z zagranicą
Fundusze Europejskie
Środowisko
Obsługa klienta
Tablica informacyjna
Prawo
Centrum prasowe
Organiz. pozarządowe
 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót
 Inne ›› Fundusze Europejskie ›› Fundusze europejskie 2007-2013 ›› Pozostałe Programy Operacyjne 2007 – 2013 ›› Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) 
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG)
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka


Celem głównym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. W ramach Programu wspierane będą projekty, które są innowacyjne co najmniej w skali kraju lub na poziomie międzynarodowym.

W ramach PO IG projekty realizować będą głównie przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu, wysoko specjalistyczne ośrodki innowacyjności, jednostki naukowo-badawcze oraz jednostki administracji publicznej.

W ramach Programu możliwe będzie wsparcie w zakresie badań i rozwoju nowoczesnych technologii, infrastruktury B+R, zwiększenia dostępu do źródeł finansowania, wsparcia ośrodków innowacyjności, sieci otoczenia biznesu oraz powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym i społeczeństwa informacyjnego.

PO IG realizowany będzie ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa. Łączna wielkość publicznych środków finansowych zaangażowanych w realizację PO IG w latach 2007-2013 wyniesie około 9,7 mld euro.

Więcej informacji nt. Programu, w tym aktualna wersja dokumentu znajduje się na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego:
www.funduszestrukturalne.gov.pl/NSS/programy.


30 listopada 2007 r. miało miejsce pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.


Wynikiem prac Komitetu było przyjęcie Regulaminu jego pracy oraz Kryteriów wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dla Priorytetów 1-5 oraz 7-9.
W związku z trwającymi jeszcze uzgodnieniami w obszarze 6 osi priorytetowej Polska gospodarka na rynku międzynarodowym kryteria wyboru projektów dla ww. osi będą przedmiotem obrad w późniejszym terminie.


Zakończenie negocjacji Programu Innowacyjna Gospodarka z Komisją Europejską


17 września  br. w Brukseli zakończono negocjacje Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG).

17 września  br. w Brukseli zakończono negocjacje Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Poprawiony zgodnie z ustaleniami Program, będący oficjalnym stanowiskiem strony polskiej, zostanie przekazany do KE  21 września br.


W trakcie negocjacji przedstawiciel Komisji Europejskiej zadeklarował, że oficjalna decyzja o akceptacji PO IG zostanie wydana jeszcze we wrześniu br.
Szczegóły Programu Innowacyjna Gospodarka - podsumowanie konsultacji

Uczestników konsultacji szczególnie interesował planowany termin rozpoczęcia realizacji Programu. Termin ten uzależniony jest od akceptacji Programu przez Komisję Europejską. - Negocjacje z Komisją planujemy zakończyć do końca lipca. Potem KE ma 6 do 8 tygodni na zaakceptowanie Programu. Zakładamy że nastąpi to we wrześniu. Rozpoczęcie realizacji Programu przewidujemy na przełomie 2007 i 2008 r. - poinformował wiceminister Nowakowski.

Uczestników konsultacji szczególnie interesował planowany termin rozpoczęcia realizacji Programu. Termin ten uzależniony jest od akceptacji Programu przez Komisję Europejską. - Negocjacje z Komisją planujemy zakończyć do końca lipca. Potem KE ma 6 do 8 tygodni na zaakceptowanie Programu. Zakładamy że nastąpi to we wrześniu. Rozpoczęcie realizacji Programu przewidujemy na przełomie 2007 i 2008 r. - poinformował wiceminister Nowakowski.

Poinformował również, że w okresie 2007-13 wprowadzona zostanie dwuetapowa ocena wniosków, czyli tzw. preselekcja. Wiceminister dodał, że system preselekcji projektów będzie opierał się na systemie promotorów. Ich zadaniem będzie m.in. wspieranie beneficjentów w zakresie doradztwa i szkoleń. - Obecnie trwają prace nad koncepcją finansowania pracy promotorów. Najprawdopodobniej będą oni finansowani z Programu Kapitał Ludzki - dodał wiceminister.


Podczas konsultacji często pojawiała się również kwestia projektów kluczowych. - Fakt, że projekty znalazły się na liście kluczowych inwestycji nie jest gwarancją, że zostaną one zrealizowane. Przedsięwzięcia te będą musiały spełnić wszystkie kryteria zaakceptowane przez Komitet Monitorujący. Przesunięcia na liście są więc nieuniknione - wyjaśnił wiceminister Tomasz Nowakowski.


Uczestnicy konsultacji byli także zainteresowani ewentualnymi zmianami w Programie, w świetle przygotowań do Euro 2012. - Większość inwestycji związanych z Euro 2012 będzie realizowanych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.


W konsultacjach społecznych uczestniczyli przedstawiciele uczelni wyższych, organizacji przedsiębiorców, pracodawców, izb gospodarczych, rzemieślniczych, przemysłowo-handlowych, agencji rozwoju regionalnego, parków naukowo-technologicznych i samych przedsiębiorców. Więcej na www.mrr.gov.pl


27 lutego 2007 r. Rada Ministrów przyjęła Indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych, w tym dużych, w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-13 dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Więcej informacji na stronie www.mrr.gov.pl.Program Innowacyjna Gospodarka został przesłany do Komisji 22 grudnia 2006 r.

Stare państwa członkowskie mają obowiązek przeznaczyć co najmniej 60 proc. alokacji na cele pro lizbońskie - czyli na innowacyjną gospodarkę, informatyzację, tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy. Polska, choć nie zalicza się do tej grupy państw, zdecydowała się przeznaczyć ok. 62 proc. alokacji na przedsięwzięcia pro lizbońskie Zobacz także PDF - pliki PDF  Powiększ tekst - powiększ tekst  Zmniejsz tekst - pomniejsz tekst  Drukuj - wydrukuj  Do góry
Data aktualizacji: 2016-12-01
Liczba odwiedzin: 37796950
 
Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności.