Strona główna BIP Wersja chińska Wersja włoska Wersja hiszpańska Wersja ukraińska Wersja czeska Wersja niemiecka Wersja rosyjska Wersja francuska Wersja angielska
Szukaj
O regionie
Gospodarka
Rolnictwo
Turystyka
Sport
Kultura
Nauka i edukacja
Rozwój regionalny
Współpraca z zagranicą
Fundusze Europejskie
Środowisko
Obsługa klienta
Tablica informacyjna
Prawo
Centrum prasowe
Organiz. pozarządowe
 Program Współpracy Transnarodowej Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót
 Inne ›› Fundusze Europejskie ›› Fundusze europejskie 2007-2013 ›› Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej ›› Program Współpracy Transnarodowej 
Program Współpracy Transnarodowej

Współpraca transnarodowa

Współpraca transnarodowa z udziałem Polski będzie realizowana w ramach dwóch programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej:

 • Program Regionu Morza Bałtyckiego: oprócz Polski uczestniczą w nim: Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy (wybrane regiony), Szwecja oraz 3 państwa spoza UE: Białoruś (wybrane regiony), Norwegia i Rosja (wybrane regiony);
 • Program dla Europy Środkowej: oprócz Polski uczestniczą w nim: Austria, Czechy, Niemcy (wybrane regiony), Słowacja, Słowenia, Węgry, Włochy (wybrane regiony), Ukraina (wybrane regiony).

Zastąpią one programy współpracy transnarodowej: INTERRREG III B BSR i INTERREG III B CADSES, realizowane w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III.

Alokacja środków unijnych dla Polski na współpracę transnarodową w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej wynosi 119, 234 mln euro.

Do głównych priorytetów współpracy realizowanej w ramach poszczególnych programów operacyjnych współpracy transnarodowej należą:

 1. Wsparcie innowacyjności poprzez:
  • międzynarodowy transfer wiedzy,
  • przygotowanie i wdrażanie transnarodowych strategii innowacyjności,
  • ułatwienie współpracy instytucji naukowo-badawczych i sektora produkcyjnego,
  • tworzenie sieci współpracy między MŚP i wirtualnych klasterów,
  • współpracę inkubatorów przedsiębiorczości
  • tworzenie sieci współpracy pomiędzy instytucjami naukowo-badawczymi i uczelniami wyższymi,
  • zapewnienie warunków rozwoju wiedzy poprzez tworzenie transnarodowych sieci szkoleniowych w zakresie kształcenia ustawicznego i wyższego,
  • tworzenie strategii i planów działań dot. Powiązań pomiędzy rozwojem zasobów ludzkich i rozwojem wiedzy,
  • opracowanie transnarodowych strategii zarządzania zmianami demograficznymi,
  • zapewnienie współpracy pomiędzy instytucjami szkoleniowymi i urzędami pracy,
  • działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do technologii informacyjnych i komunikacyjnych [ang. akronim ICT].
 2. Poprawa dostępności do obszaru programowego oraz wewnątrz obszaru programowego poprzez:
  • opracowanie rozwiązań komunikacyjnych dla obszarów metropolitarnych, miejskich, wiejskich oraz oddalonych,
  • wsparcie działań w zakresie zapewnienia transportu multimodalnego,
  • podniesienie jakości i zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego na obszarach miejskich,
  • wykorzystanie zaawansowanych rozwiązań technologicznych w zarządzaniu ruchem ulicznym,
  • zwiększenie dostępu do informacji i usług (e-learning, e-government, e-busisness),
  • opracowanie strategii, mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa w transporcie.
 3. Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności miast i regionów poprzez:
  • opracowanie zintegrowanych strategii rozwoju obszarów miejskich i rozwoju regionalnego,
  • umożliwienie trwałej współpracy obszarów metropolitarnych,
  • tworzenie struktur policentrycznych,
  • przygotowanie strategii wsparcia obszarów miejskich w zakresie wspólnego użytkowania infrastruktury, korzystania z usług i zaplecza rekreacyjnego,
  • zmniejszenie negatywnych skutków zmian demograficznych i społecznych na rozwój obszarów miejskich i rozwój regionalny, wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w celu zwiększenia atrakcyjności miast i regionów, w tym poprzez współpracę instytucji kultury i sztuki.
 4. Rozsądne korzystanie oraz zarządzanie środowiskiem naturalnym poprzez:
  • zwiększenie czystości (wody, powietrza, gleby),
  • działania mające na celu zmniejszenie występowania ryzyka i skutków katastrof naturalnych i wywołanych przez człowieka,
  • przygotowanie wspólnych przedsięwzięć w zakresie zachowania i zarządzania obszarami chronionymi,
  • wsparcie technologii przyjaznych dla środowiska,
  • przygotowanie planów rekultywacji obszarów poprzemysłowych,
  • wykorzystanie źródeł energii odnawialnej,
  • wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w transporcie itp.

Potencjalnymi beneficjentami programów współpracy transnarodowej są:

 • podmioty uczestniczące w realizacji polityki przestrzennej na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • instytucje zajmujące się rozwojem regionalnym i rozwojem obszarów miejskich oraz wiejskich, ochroną środowiska, transportem, technologiami i innowacjami,
 • partnerzy społeczni i ekonomiczni,
 • organizacje pozarządowe,
 • agencje rozwoju regionalnego,
 • inne agencje zajmujące się promocją przedsiębiorczości, innowacyjności itp.

Osoba kontaktowa:

Małgorzata Starzec
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
m.starzec@umwo.opole.pl

 Zobacz także PDF - pliki PDF  Powiększ tekst - powiększ tekst  Zmniejsz tekst - pomniejsz tekst  Drukuj - wydrukuj  Do góry
Data aktualizacji: 2016-12-01
Liczba odwiedzin: 37796081
 
Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności.