Strona główna BIP Wersja chińska Wersja włoska Wersja hiszpańska Wersja ukraińska Wersja czeska Wersja niemiecka Wersja rosyjska Wersja francuska Wersja angielska
Szukaj
O regionie
Gospodarka
Rolnictwo
Turystyka
Sport
Kultura
Nauka i edukacja
Rozwój regionalny
Współpraca z zagranicą
Fundusze Europejskie
Środowisko
Obsługa klienta
Tablica informacyjna
Prawo
Centrum prasowe
Organiz. pozarządowe
 Projektowanie aktów normatywnych Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót
 Inne ›› Prawo ›› Projektowanie aktów normatywnych 
Projektowanie aktów normatywnych

Wyciąg ze Statutu - Uchwała XXXVII/346/2005 w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Opolskiego z dnia 26 lipca 2005 r.

§ 21

Z inicjatywą podjęcia uchwały może wystąpić:
1) Przewodniczący,
2) Przewodniczący Komisji w jej imieniu,
3) grupa co najmniej pięciu radnych,
4) Klub,
5) Zarząd,
6) Marszałek.

§ 22

 1. Projekt uchwały wymaga:
  1) uzasadnienia pochodzącego od wnioskodawcy,
  2) opinii radcy prawnego Urzędu,
  3) opinii Zarządu , jeśli nie był on projektodawcą,
  4) opinii Skarbnika - w przypadkach, gdy podjęcie uchwały wywołuje skutki finansowe.
 2. Projekty uchwał przedkłada się Sejmikowi, nie później niż 21 dni przed planowanym terminem obrad sesji, w ilości egzemplarzy uzgodnionej z Przewodniczącym, za pośrednictwem właściwej komórki organizacyjnej Urzędu.
 3. Po wniesieniu projektu wnioskodawcom służy prawo zgłoszenia na sesji autopoprawek, jeżeli w okresie między zakończeniem prac nad projektem a dniem sesji zachodzą nadzwyczajne okoliczności uzasadniające zmianę ostatniej jego wersji.
 4. W razie wprowadzenia przez projektodawcę autopoprawek do projektu uchwały, po spełnieniu wymogów, o których mowa wyżej , a przed sesją, na której ma on być rozpatrywany, projektodawca składa ujednoliconą wersję projektu uchwały uwzględniającą autopoprawkę, z dopiskiem „ wersja II”.
 5. Przewodniczący rozstrzyga, czy wniesiona autopoprawka zmienia na tyle projekt uchwały, że wymaga on ponownego opiniowania , czy też można „wersję II” skierować bezpośrednio pod obrady.
 6. Jeśli „wersja II” kierowana jest na sesję bez opiniowania , to pod obrady Sejmiku przedkładane są wszystkie warianty projektu, natomiast jeśli „wersja II” przeszła procedurę , wskazaną wyżej , wówczas jest jedynym projektem rozpatrywanym na sesji.
 7. Sejmik może odesłać projekt do Komisji właściwych ze względu na przedmiot projektu, jak również zwrócić go wnioskodawcom celem uzupełnienia lub usunięcia braków ujawnionych w toku dyskusji.

 Zobacz także PDF - pliki PDF  Powiększ tekst - powiększ tekst  Zmniejsz tekst - pomniejsz tekst  Drukuj - wydrukuj  Do góry
Data aktualizacji: 2016-12-01
Liczba odwiedzin: 38355899
 
Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności.