Strona główna BIP Wersja chińska Wersja włoska Wersja hiszpańska Wersja ukraińska Wersja czeska Wersja niemiecka Wersja rosyjska Wersja francuska Wersja angielska
Szukaj
O regionie
Gospodarka
Opolskie dla inwestora
COIE
OCRG
Fundusz Poręczeń Kredytowych
Opracowania i publikacje
Opolska Marka
Aktualności o gospodarce
Rolnictwo
Turystyka
Sport
Kultura
Nauka i edukacja
Rozwój regionalny
Współpraca z zagranicą
Fundusze Europejskie
Środowisko
Obsługa klienta
Tablica informacyjna
Prawo
Centrum prasowe
Organiz. pozarządowe
 Gospodarka Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót
 Gospodarka ›› Fundusz Poręczeń Kredytowych  
Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych
ul. Kołłątaja 11/28, 45-064 Opole
Tel: (+48) 77 441 56 20
Fax: (+48) 77 441 56 21
www: http://www.orfpk.opole.pl
e-mail: biuro@orfpk.opole.pl  
Udziałowcy Funduszu:

 • Województwo Opolskie
 • Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
 • Powiat Strzelecki
Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych rozpoczął działalność 3 lipca 2001 r. jako Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jego celem jest wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na terenie województwa opolskiego poprzez ułatwienie im dostępu do finansowania dłużnego.

Beneficjentami są podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które spełniają jeden z niżej wymienionych warunków:

 • prowadzą działalność na terenie województwa opolskiego,
 • są zarejestrowane na terenie województwa opolskiego.
Podmioty korzystające z poręczeń powinny ponadto spełniać warunki określone w art. 103 do 110 ustawy z dnia 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. poz. 1807) oraz rozporządzenia Komisji Europejskiej Nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r.. Kredyty lub pożyczki mogą być zaciągane w sieci placówek banków komercyjnych i spółdzielczych lub placówkach organizacji para bankowych działających przy stowarzyszeniach, fundacjach, agencjach i starostwach powiatowych na terenie woj. opolskiego.

Fundusz może poręczać zaciągane finansowanie dłużne do wysokości 70%, ale nie może ono przekroczyć 5 % kapitału poręczeniowego Funduszu (aktualnie kwoty ok. 150 000 zł. , słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Poręczeniem może być objęty wyłącznie kredyt lub pożyczka na cele bezpośrednio związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Kredyt lub pożyczka powinna zostać zaciągnięta na okres nie przekraczający pięciu lat. Fundusz w zależności od okresu udzielania poręczenia pobiera jednorazową prowizji, za cały okres jego trwania, w wysokości od 0,8% (do 6 miesięcy) do 2,0 % (do 5 lat), naliczając ją od wysokości poręczenia.

Korzyści dla podmiotów gospodarczych

Praktyka gospodarcza wskazuje na bardzo duże zapotrzebowanie ze strony przedsiębiorstw na tego rodzaju aktywny instrument finansowania z uwagi na niewątpliwe korzyści płynące dla podmiotów gospodarczych m.in.:

 • uproszczona procedura udzielania poręczeń (firma otrzymuje poręczenie w praktyce w ciągu 4-5 dni).
 • brak konieczności składania dodatkowych ( niż składane w banku) zaświadczeń ZUS, US oraz innej dokumentacji składanej przy wniosku o kredyt lub pożyczkę.
 • relatywnie niskie opłaty za poręczenie.
 • możliwość uzyskania informacji i doradztwa na każdym etapie przygotowania realizacji wniosku o poręczenie.
 • niska czasochłonność ustanowienia poręczenia.
 • bardzo atrakcyjna forma dla Banku i instytucji finansowej.
 • możliwość uzyskania informacji dodatkowych dotyczących funkcjonowania instytucji około biznesowych.
Należy podkreślić, że poręczenia funduszy poręczeniowych są bardzo aktywnym i dynamicznym instrumentem wsparcia finansowego firm w krajach Unii Europejskiej. Są ważnym instrumentem wsparcia finansowego MSP zarówno w programach funduszy przedakcesyjnych jak i funduszy strukturalnych. Przykładowo we w Niemczech działa około 24 funduszy poręczeniowych we Francji - 158 we Włoszech aż 578.
Zasady udzielania poręczeń kredytowych

Zasady działania opolskiego funduszu nie odbiegają w znaczący sposób od ogólnie przyjętych i stosowanych reguł wśród funduszy krajowych. Cechami, które go wyróżniają jest to, że jako pierwszy w Polsce został zainicjowany i utworzony przez władze samorządu wojewódzkiego a jego usługi kieruje do wszystkich podmiotów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie województwa opolskiego. Podstawowym dokumentem regulującym działalność poręczeniową ORFPK sp. z o.o. jest "Regulamin działalności poręczycielskiej Opolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych" .

Organem funduszu odpowiedzialnym za jego bieżącą działalność jest Zarząd, który w podejmowaniu ostatecznej decyzji, odnośnie przyjęcia bądź odrzucenia wniosku o poręczenie, wspomagany jest przez Komisję Kwalifikacyjną - organ doradczy funduszu. W skład Komisji Kwalifikacyjnej wchodzą przedstawiciele organów nadzorczych spółki, organizacji zrzeszających przedsiębiorców z sektora MSP, oraz współpracujących instytucji finansowych (min. przedstawiciel zarządu Opolskiej Izby Gospodarczej).

W celu otrzymania poręczenia z funduszu, w pierwszej kolejności należy spełnić wszystkie wymagania, odnośnie udzielania finansowania dłużnego, jakie stawia instytucja finansowa. Jeżeli jedyną barierą, która uniemożliwia udzielenie wsparcia finansowego jest brak pełnego, wiarygodnego zabezpieczenia albo gdy koszty jego ustanowienia są relatywnie wysokie, w tym momencie zostają uruchomione wszystkie procedury związane z przyznaniem poręczenia.

Bliższe informacje mogą Państwo uzyskać na naszej stronie internetowej http://www.orfpk.opole.pl

Kontakt

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do korzystania z usług Opolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Opolu.

Szczegółowych informacji udzielają:

Martyna Kot - Inspektor
Weronika Barton - Specjalista
ul. Kołłątaja 11/28, Opole
tel. (+48) 77 441 56 20
fax: (+48) 77 555 44 04 
e-mail: biuro@orfpk.opole.pl

Informację zmodyfikował (a): Violetta Ruszczewska (2015-02-02 11:33:23)
 Zobacz także PDF - pliki PDF  Powiększ tekst - powiększ tekst  Zmniejsz tekst - pomniejsz tekst  Drukuj - wydrukuj  Do góry
Data aktualizacji: 2016-12-01
Liczba odwiedzin: 38391776
 
Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności.