Strona główna BIP Wersja chińska Wersja włoska Wersja hiszpańska Wersja ukraińska Wersja czeska Wersja niemiecka Wersja rosyjska Wersja francuska Wersja angielska
Szukaj
O regionie
Gospodarka
Rolnictwo
Turystyka
Sport
Kultura
Nauka i edukacja
Rozwój regionalny
Współpraca z zagranicą
Fundusze Europejskie
Środowisko
Obsługa klienta
Tablica informacyjna
Prawo
Centrum prasowe
Organiz. pozarządowe
 Udostępnianie informacji publicznej Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót
 Inne ›› Udostępnianie informacji publicznej 
Udostępnianie informacji publicznej
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 z późn. zm) udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:

 1. Ogłaszania informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej.
 2. Wstępu na posiedzenia Sejmiku Województwa Opolskiego i udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych dokumentujących te posiedzenia.
 3. Wyłożenia, wywieszenia informacji w urzędzie w miejscu ogólnie dostępnym.
 4. Udostępnienia na wniosek osoby żądającej informacji (dotyczy informacji, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej).

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej, bez konieczności składania pisemnego wniosku.
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej mogą być wnoszone do Urzędu pisemnie, telefonicznie, za pomocą faksu, lub osobiście do protokołu.
Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej jest dostępny na niniejszej stronie.
Za skutecznie złożone uznaje się wnioski złożone za pomocą środków komunikacji elektronicznej (również bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego) przez elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu.
Za skutecznie złożone drogą elektroniczną uznaje się wnioski przesłane na adres mailowy kancelaria@opolskie.pl lub na adres umwo@opolskie.pl.

Udostępnianie informacji publicznej w Urzędzie następuje wyłącznie na nośnikach informacji, znajdujących się w posiadaniu Urzędu.

Wpływające do Urzędu wnioski o udostępnienie informacji są załatwiane starannie i terminowo, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ich złożenia. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie j.w, powiadamia się wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja zostanie udostępniona, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej

Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w razie:

 1. ochrony informacji niejawnych,
 2. ochrony innych tajemnic ustawowo chronionych,
 3. ochrony prywatności osób fizycznych lub tajemnicy przedsiębiorcy,
 4. niewykazania przez wnioskodawcę szczególnie istotnego interesu publicznego, w przypadku informacji przetworzonej.
Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje zawsze w drodze wydawanej przez Marszałka lub upoważnionego Członka Zarządu decyzji administracyjnej.

Zasady pokrywania kosztów udostępnienia lub przekształcenia informacji publicznej

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej udostępniający ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
Ustala się następujące zasady pokrywania kosztów udostępniania lub przekształcania informacji publicznej:

 1. za 1 stronę kserokopii formatu A 4 – 20 gr/brutto;
 2. za 1 płytę CD – 1,10 zł/brutto;
 3. za przesłanie kopii dokumentów lub danych przesyłką pocztową – według cennika operatora usług pocztowych.
Opłata nie jest pobierana, jeżeli koszt udostępnienia wnioskowanych informacji nie przekracza 5 PLN.


Informację wytworzyła: Aleksandra Andruszkiewicz - pracownik Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego

Informację zmodyfikował (a): Iwona Marek (2016-07-05 13:07:48)
 Zobacz także PDF - pliki PDF  Powiększ tekst - powiększ tekst  Zmniejsz tekst - pomniejsz tekst  Drukuj - wydrukuj  Do góry
Data aktualizacji: 2016-12-01
Liczba odwiedzin: 37796303
 
Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności.