Książka teleadresowa Tapety pulpitu Mapa serwisu Wyślij pocztówkę Dla niepełnosprawnych Dodaj do ulubionych Kontakt Strona główna
Co nowego Menu podmiotowe Menu tematyczne Inne
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego 2002 (archiwalny) Powiększ tekst Zmniejsz tekst Drukuj Powrót
Menu podmiotowe ›› Województwo Opolskie ›› Rozwój regionalny ›› Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego ›› Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego 2002 (archiwalny)  

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego przyjęty uchwałą nr XLIX/357/2002 z dnia 24 września 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 112, poz. 1448) stanowił podstawowy dokument określający zasady organizacji struktury przestrzennej województwa oraz zasady i kierunki zagospodarowania przestrzennego w przekroju podstawowych komponentów przestrzeni, w tym:

  • podstawowych elementów sieci osadniczej,
  • rozmieszczenia infrastruktury społecznej, technicznej i innej o znaczeniu ponadlokalnym,
  • wymagań w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i ochrony dóbr kultury, z uwzględnieniem obszarów podlegających szczególnej ochronie.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jako instrument kreowania rozwoju przestrzennego województwa oraz koordynowania planowania zagospodarowania na poziomie regionalnym ustalał kierunki transformacji podstawowych elementów struktury funkcjonalno-przestrzennej województwa, uwzględniając zasady polityki państwa w dziedzinie przestrzennego zagospodarowania zawarte w: "Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju" oraz cele i kierunki rozwoju regionu zawarte w "Strategii rozwoju województwa opolskiego na lata 2000-2015".

Plan został zmieniony uchwałą nr XLIII/505/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 września 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego.

Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

Góra
Informację wprowadził (a): Krzysztof Sługocki (2010-12-02 14:09:56)
Informację zmodyfikował (a): Sylwia Jóźków (2010-12-02 15:02:55)
Data aktualizacji: 2020-01-02
Liczba odwiedzin: 1026
Administracja Redakcja BIP Rejestr zmian
wykonanie P®ESTO