Książka teleadresowa Tapety pulpitu Mapa serwisu Wyślij pocztówkę Dla niepełnosprawnych Dodaj do ulubionych Kontakt Strona główna
Co nowego Menu podmiotowe Menu tematyczne Inne
Rejestry, ewidencje i archiwaPowiększ tekst Zmniejsz tekst Drukuj Powrót
Inne ›› Rejestry, ewidencje i archiwa 
1. Rejestry, ewidencje.

Podstawa prawna:§ 43 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

  W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego prowadzone są następujące rejestry:

  Nazwa Departamentu: Departament Organizacyjno - Administracyjny, Biuro Sejmiku

  Lp.Nazwa rejestruImię i nazwisko osoby dysponującejTelefone-mail
  1.Rejestr skarg i wnioskówAnna Żurek(+48) 77 541 63 89a.zurek@opolskie.pl
  2.Rejestr petycji składanych do organów samorządu województwaAnna Żurek

  Radosław Nowosielecki (Biuro Sejmiku)

  (+48) 77 541 63 89

  (+48) 77 541 65 70

  a.zurek@opolskie.pl

  sejmik@opolskie.pl

  3.Rejestr aktów wewnętrznychAnna Żurek(+48) 77 541 63 89a.zurek@opolskie.pl
  4.Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictwAnna Żurek(+48) 77 541 63 89a.zurek@opolskie.pl
  5.
  Wykaz tematycznych rejestrów umów
  (tematyczne rejestry umów znajdują się we właściwych merytorycznie departamentach)

  rejestr umów zleceń i o dzieło

  Aldona Stahlberger(+48) 77 541 65 41a.stahlberger@opolskie.pl
  6.Rejestr porozumieńAnna Żurek(+48) 77 541 63 89a.zurek@opolskie.pl
  7.Rejestr uchwał Zarządu WojewództwaAnna Mielec, Katarzyna Piechówka(+48) 77 541 63 12doa@opolskie.pl
  8.Rejestr aktów prawa miejscowegoAnna Mielec, Katarzyna Piechówka(+48) 77 541 63 12doa@opolskie.pl
  9.Rejestr uchwał Sejmiku WojewództwaMarian Wójcik(+48) 77 541 65 56sejmik@opolskie.pl
  10.Rejestr poleceń wyjazdów służbowychwłaściwe merytorycznie departamenty
  11.Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznejAleksandra Andruszkiewicz(+48) 77 541 63 89a.andruszkiewicz@opolskie.pl
  12.Rejestr przesyłek wpływających

  Rejestr przesyłek wychodzących

  Przemysław Mościchowski (+48) 77 541 63 33p.moscichowski@opolskie.pl

  Forma rejestru: pisemna, a w przypadku rejestru uchwał Zarządu, rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz rejestru skarg i wniosków również elektroniczna.

  Godziny, w których można się zapoznać z treścią rejestru: 7.30 - 15.30

  Nazwa Departamentu: Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

  Lp.Nazwa rejestruImię i nazwisko osoby dysponującejTelefone-mail
  1.Rejestr jednostek organizacyjnych, którym przyznano status Centrum Integracji SpołecznejSylwia Mazur(+48) 77 44 82 164sylwia.mazur@opolskie.pl
  2.Rejestr umów dotacyjnych udzielanych z budżetu Województwa OpolskiegoJolanta Wieliczko(+48) 77 44 82 161j. wieliczko@opolskie.pl
  3. Rejestr lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdamiLidia Dębicka(+48) 77 44 82 168l.debicka@opolskie.pl
  4. Rejestr przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną wykonującą badania psychologiczne w zakresie psychologii transportuLidia Dębicka(+48) 77 44 82 168l.debicka@opolskie.pl
  5. Rejestr psychologów uprawnionych do przeprowadzania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportuLidia Dębicka(+48) 77 44 82 168l.debicka@opolskie.pl

  Nazwa Departamentu: Departament Kultury, Turystyki i Sportu

   
  Lp.Nazwa rejestruImię i nazwisko osoby dysponującejTelefone-mail
  1.Rejestr organizatorów turystyki i pośredników turystycznych województwa opolskiegoElżbieta Pasławska(+48) 77 442 93 26e.paslawska@opolskie.pl
  2.Ewidencja zaszeregowania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów i kategoriiElżbieta Pasławska(+48) 77 442 93 26e.paslawska@opolskie.pl
  3.Rejestr organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskichMaria Głogiewicz(+48) 77 442 93 26m.glogiewicz@opolskie.pl

  Nazwa Departamentu: Departament Infrastruktury i Gospodarki

  Lp.Nazwa ewidencjiImię i nazwisko osoby dysponującejTelefone-mail
  1.Ewidencja projektów zatwierdzonych organizacji ruchuMarek Karawan(+48) 77 44 82 156m.karawan@opolskie.pl
  Remigiusz Widera(+48) 77 44 82 143r.widera@opolskie.pl
  Adrian Starowicz(+48) 77 44 82 140a.starowicz@opolskie.pl
  2.Ewidencja wydanych zezwoleń na przewóz osóbAnna Walentynowicz(+48) 77 44 82 147a.walentynowicz@opolskie.pl
  Wojciech Skawina(+48) 77 44 82 148 w.skawina@opolskie.pl
  3.Ewidencja egzaminatorów przeprowadzających egzaminy państwowe na prawo jazdyAneta Lipińska(+48) 77 44 82 183a.lipinska@opolskie.pl
  4.Rejestr przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające dla kierowców przewożących towary niebezpieczneJacek Kichman(+48) 77 44 82 151j.kichman@opolskie.pl
  Aneta Lipińska(+48) 77 44 82 183a.lipinska@opolskie.pl

  2. Archiwa.

  Archiwum zakładowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

  Podstawa prawna: Zarządzenie nr 15/2001 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 2 maja 2001r. w sprawie wprowadzenia instrukcji o organizacji i zakresie działalności archiwum zakładowego Urzędu Marszałkowskiego.

  Nazwa departamentu: Departament Organizacyjno - Administracyjny

  Nazwa ewidencjiImię i nazwisko osoby dysponującejTelefon
  Ewidencja zasobu rejestru archiwum zakładowego Urzędu MarszałkowskiegoArleta Ciupińska(+48) 77 541 64 07
  Rejestr Przechowawców Akt Osobowych i Płacowych Województwa OpolskiegoArleta Ciupińska(+48) 77 541 64 07

  Godziny, w których można się zapoznać z treścią: pon. - pt. 7.30 - 15.30

  3. IMI System Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym UE

  W celu realizacji obowiązku współpracy administracyjnej i wzajemnej pomocy pomiędzy administracjami państw członkowskich, Komisja Europejska stworzyła narzędzie informatyczne o nazwie System Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym IMI (skrót od ang.: Internal Market Information System).

  Czym jest system IMI

  IMI umożliwia identyfikację właściwych instytucji administracyjnych w państwach członkowskich UE oraz wymianę informacji między nimi w języku narodowym w oparciu o wcześniej przetłumaczone pytania i odpowiedzi. Dzięki IMI instytucje administracji publicznej, takie jak: urzędy gmin, miast, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie, ministerstwa, urzędy centralne oraz jednostki samorządu zawodowego mają możliwość zweryfikować w szybki i łatwy sposób autentyczność dokumentów przedstawionych przez usługodawców (przedsiębiorców) oraz osoby legitymujące się określonymi kwalifikacjami.

  Zakres działania

  System IMI obsługuje aktualnie dwa obszary:

  • kwalifikacje zawodowe (PQ - Professional Qualifications) - obszar regulowany przez dyrektywę 2005/36/WE ws. uznawania kwalifikacji zawodowych;
  • usługi (SD - Services Directive) - obszar regulowany przez dyrektywę 2006/123/WE ws. usług na rynku wewnętrznym.
  W Polsce rolę Koordynatora Krajowego Systemu IMI oraz Koordynatora modułu Usługi pełni Ministerstwo Gospodarki (Departament Spraw Europejskich). Rolę Koordynatora modułu Kwalifikacje zawodowe pełni Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Rejestry w systemie IMI prowadzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

  Nazwa rejestru Jednostka prowadząca rejestr
  Rejestr przedsiębiorców prowadzących kursy podstawowe i kursy doszkalające dla kandydatów na doradców i doradców ds. bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych Departament Infrastruktury i Gospodarki
  Rejestr przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
  Usługi turystyczne obejmujące polowania wykonywane przez cudzoziemców na terytorium RP lub polowania za granicą Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Rejestr zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18%Departament Infrastruktury i Gospodarki
  Rejestr zezwoleń w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami Departament Ochrony Środowiska
  Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu oraz przedsiębiorców prowadzących punkty zbierania pojazdów Departament Ochrony Środowiska

  Więcej o systemie IMI


  Za treść informacji odpowiada: Anna Kurdej-Michniewicz - z-ca Dyrektora Departamentu Organizacyjno - Administracyjnego
Góra
Informację zmodyfikował (a): Iwona Marek (2016-09-19 12:05:00)
Data aktualizacji: 2020-07-13
Liczba odwiedzin: 17598
Administracja Redakcja BIP Rejestr zmian
wykonanie P®ESTO