Książka teleadresowa Tapety pulpitu Mapa serwisu Wyślij pocztówkę Dla niepełnosprawnych Dodaj do ulubionych Kontakt Strona główna
Co nowego Menu podmiotowe Menu tematyczne Inne
Krajowa Sieć Obszarów WiejskichPowiększ tekst Zmniejsz tekst Drukuj Powrót
Inne ›› Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 2014-2020

Doświadczenia płynące z funkcjonowania w Polsce Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) w latach 2007-2013 pokazały, że dobrze działająca sieć służy prawidłowemu przepływowi informacji pomiędzy instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w realizację różnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. KSOW stała się forum aktywnej wymiany wiedzy o dobrych praktykach i doświadczeniach we wdrażaniu programów i projektów służących zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich. Sieć wspierała również administrację rządową i samorządową w realizacji zadań z zakresu rolnictwa i obszarów wiejskich.

W latach 2014-2020, KSOW wspierać będzie wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) na różnych etapach jego realizacji. Podstawą wdrażania KSOW będzie plan działania na lata 2014-2020. Wykonywany on będzie przez dwuletnie plany operacyjne. W ramach KSOW utworzona zostanie również Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Ponadto w okresie programowania na lata 2014-2020 KSOW obejmuje również działania informacyjno-promocyjne ujęte w Planie Komunikacyjnym.

W ramach KSOW realizowane będą również przedsięwzięcia i aktywności inicjowane przez podmioty działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, które interesują się zmianami zachodzącymi we Wspólnej Polityce Rolnej. Sieć umożliwi im wymianę informacji, wiedzy i doświadczeń w tym zakresie. Dodatkowo w ramach KSOW podmioty te będą mogły nawiązać współpracę i wymienić się wiedzą i doświadczeniami z partnerami z innych państw członkowskich UE oraz z podmiotami zainteresowanymi taką wymianą z państw trzecich.

KSOW przyczyni się również do pozyskiwania i upowszechniania, w oparciu o potencjał i efekty pracy SIR, informacji o innowacyjnych rozwiązaniach i dobrych praktykach w rolnictwie i przetwórstwie rolno-spożywczym. W okresie 2014-2020 wykorzystane zostanie szereg narzędzi i mechanizmów w celu skutecznego angażowania partnerów i interesariuszy w funkcjonowanie sieci, tak aby wszyscy aktywnie uczestniczyli w jej działaniach i w konsekwencji posiadali realny wpływ na przemiany zachodzące na obszarach wiejskich.

KSOW ma charakter otwarty. Zadaniem KSOW będzie skupianie wszystkich podmiotów zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich, w tym instytucji i organizacji pozarządowych oraz struktur administracji rządowej i samorządowej. W Polsce będą to struktury administracyjne (na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym) oraz zainteresowane podmioty, które przyczyniają się do rozwoju obszarów wiejskich oraz mają w sposób bezpośredni lub pośredni wpływ na lepsze wykorzystanie instrumentów Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Strukturę KSOW tworzą: jednostka centralna oraz jednostki regionalne, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego, wojewódzkie grupy robocze i Grupa Robocza ds. KSOW. Funkcję jednostki centralnej KSOW pełni Instytucja Zarządzająca, czyli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który zgodnie z przepisami krajowymi upoważnił Fundację Pomocy dla Rolnictwa FAPA w drodze rozporządzenia do wykonywania zadań tej jednostki. Jednostki regionalne umiejscowione są w samorządach województw.

Zapraszamy do współpracy z KSOW.

Po więcej informacji zapraszamy na www.opolskie.ksow.pl

Góra
Informację wprowadził (a): Violetta Ruszczewska (2009-01-08 11:34:10)
Informację zmodyfikował (a): Iwona Marek (2015-10-08 13:14:03)
Data aktualizacji: 2020-07-13
Liczba odwiedzin: 5540
Administracja Redakcja BIP Rejestr zmian
wykonanie P®ESTO