Książka teleadresowa Tapety pulpitu Mapa serwisu Wyślij pocztówkę Dla niepełnosprawnych Dodaj do ulubionych Kontakt Strona główna
Co nowego Menu podmiotowe Menu tematyczne Inne
PROW 2007-2013Powiększ tekst Zmniejsz tekst Drukuj Powrót
Inne ›› Fundusze Europejskie ›› Fundusze europejskie 2007-2013 ›› PROW ›› PROW 2007-2013 


Lata 2007-2013 to okres nowej perspektywy finansowej w Unii Europejskiej, przejawiający się w zamiarach reformy polityki rolnej. Głównymi założeniami wspomnianej reformy polityki rolnej prowadzonej wobec obszarów wiejskich od roku 2007 ma być wsparcie rozwoju obszarów wiejskich.
Finansowanie wszelkich działań odbywać się będzie w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), utworzonego na mocy Rozporządzenia Rady (WE) 1290/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Zgodnie z przepisami tego rozporządzenia każdy kraj członkowski zobligowany został do opracowania Krajowego Planu Strategicznego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Podstawą służącą do opracowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 były priorytety i kierunki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, w stosunku do priorytetów wspólnotowych.
Sporządzony Program PROW 2007-2013 został zaakceptowany na posiedzeniu Komitetu Rozwoju Obszarów Wiejskich Unii Europejskiej w dniu 24 lipca 2007 r. a zaakceptowany został przez Komisję Europejską. w dniu 7 września 2007 r.
Łączna kwota środków przeznaczonych na okres programowania 2007-2013 to około 17,2 mld euro, z czego około 13,2 mld. euro pochodzić będzie z budżetu UE, a pozostała część sumy w wysokości około 4 mld. euro stanowić będą krajowe środki publiczne.
Instrumenty PROW 2007-2013 podzielone zostały na osie działań, poprzez realizację których mają zostać osiągnięte cele priorytetowe.


Do celów priorytetowych należą:

-poprawa konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa przez wspieranie restrukturyzacji, rozwoju i innowacji,
-poprawa środowiska naturalnego i terenów wiejskich przez wspieranie gospodarowania gruntami,
-poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz popierania różnicowania działalności gospodarczej.

Osie Priorytetowe PROW 2007-2013

OŚ I Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego,
OŚ II Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich,
OŚ III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej,
OŚ IV Leader.

Wszelkie informacje związane z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich można uzyskać drogą elektroniczną, za pośrednictwem punktu informacyjnego pod adresem e-mail: info.prow@umwo.opole.pl lub pod numerem telefonu (077) 4483205.
Pliki do pobrania:
PROW 2007-2013 - wersja z marca 2014(PDF, 4722.06 kB)
Góra
Informację wprowadził (a): Marek Pietruszka (2008-03-10 13:21:34)
Informację zmodyfikował (a): Piotr Kobiela (2016-04-01 09:21:26)
Data aktualizacji: 2020-01-02
Liczba odwiedzin: 3170
Administracja Redakcja BIP Rejestr zmian
wykonanie P®ESTO