Książka teleadresowa Tapety pulpitu Mapa serwisu Wyślij pocztówkę Dla niepełnosprawnych Dodaj do ulubionych Kontakt Strona główna
Co nowego Menu podmiotowe Menu tematyczne Inne
Biura i DepartamentyPowiększ tekst Zmniejsz tekst Drukuj Powrót
Menu podmiotowe ›› Urząd Marszałkowski ›› Biura i Departamenty 
Departament Infrastruktury i Gospodarki
ul. Hallera 9
45-867, Opole
tel.: (+48) 77 44 82 140, 44 82 141
fax: (+48) 77 44 82 142
e-mail: dig@opolskie.pl
Dyrektor: Bartłomiej Horaczuk
Z-ca Dyrektora: Remigiusz Widera
Komórki organizacyjne:
Referat Infrastruktury
Referat Transportu i Gospodarki

(wyciąg z Regulamu Organizacyjnego - Rozdział 8, § 15)

 1. Do zadań Departamentu należy w szczególności:
  1. opracowywanie i wdrażanie sektorowej strategii oraz programów dotyczących rozwoju infrastruktury,
  2. prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem ruchem na drogach wojewódzkich,
  3. organizacja regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich,
  4. prowadzenie ewidencji egzaminatorów oraz sprawowanie nadzoru nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych dla osób kierujących pojazdami,
  5. prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem publicznym,
  6. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu,
  7. wykonywanie obowiązków nałożonych na Marszałka związanych ze szkoleniem osób w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych,
  8. opracowywanie i wdrażanie sektorowej strategii oraz programów i planów dotyczących rozwoju infrastruktury, w tym m.in. planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego,
  9. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i cofaniem zezwoleń na produkcję tablic rejestracyjnych,
  10. realizacja obowiązujących ulg w krajowych przewozach pasażerskich, autobusowych,
  11. koordynowanie i nadzór nad realizacją zadań z zakresu udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom, w tym opracowywanie zbiorczych sprawozdań na podstawie informacji uzyskanych od departamentów,
  12. opiniowanie:
   1. projektów założeń zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa,
   2. planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych,
   3. spraw związanych z udzielaniem, cofaniem i zmianą koncesji na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła, energii elektrycznej oraz paliw gazowych,
  13. prowadzenie spraw związanych z nadawaniem numerów drogom gminnym i powiatowym, ustalaniem przebiegu dróg wojewódzkich i krajowych oraz zaliczaniem dróg do odpowiednich kategorii,
  14. prowadzenie spraw związanych z planowaniem i realizacją inwestycji w ciągu dróg wojewódzkich,
  15. wykonywanie czynności nadzoru wobec następujących jednostek organizacyjnych:
   1. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu, za wyjątkiem zadań określonych w § 27 ust. 2 pkt. 2 Regulaminu Organizacyjnego UMWO,
   2. Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu,
   3. Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu,
  16. współpraca z Opolskim Regionalnym Funduszem Poręczeń Kredytowych sp. z o.o., Regionalnym Funduszem Pożyczkowym, Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną ,,INVEST-PARK” sp. z o.o. oraz Przewozami Regionalnymi sp. z o.o.",
  17. Realizacja zadań Programu Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim do 2020r. "Opolskie dla Rodziny" w ramach Pakietu I - Praca to bezpieczna rodzina we współpracy z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

  Za treść odpowiada: Sekretarz Województwa – Adam Maciąg

‹‹‹
Góra
Informację zmodyfikował (a): Iwona Marek (2016-09-27 13:49:23)
Data aktualizacji: 2020-01-02
Liczba odwiedzin: 128837
Administracja Redakcja BIP Rejestr zmian
wykonanie P®ESTO