Książka teleadresowa Tapety pulpitu Mapa serwisu Wyślij pocztówkę Dla niepełnosprawnych Dodaj do ulubionych Kontakt Strona główna
Co nowego Menu podmiotowe Menu tematyczne Inne
Program Współpracy MiędzyregionalnejPowiększ tekst Zmniejsz tekst Drukuj Powrót
Inne ›› Fundusze Europejskie ›› Fundusze europejskie 2007-2013 ›› Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej ›› Program Współpracy Międzyregionalnej 

Współpraca międzyregionalna

W okresie programowania 2007-2013 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej będzie realizowany Program Operacyjny Współpracy Międzyregionalnej - INTERREG IV C, który swoim zasięgiem obejmie całe terytorium Unii Europejskiej.

Będą w nim uczestniczyli partnerzy z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz z Norwegii i Szwajcarii. W ramach tego programu wspierane będą działania zmierzające do poprawy efektywności polityki regionalnej poprzez promowanie innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy oraz ochronę środowiska i zapobieganie zagrożeniom.

Budżet programu wynosi 321 mln euro (wyłącznie środki EFRR).

Do głównych priorytetów współpracy międzyregionalnej będą należały:

 1. Innowacyjność oraz gospodarka opata na wiedzy, w tym:
  • rozwój technologii i badań,
  • rozwój przedsiębiorczości i MŚP,
  • rozwój społeczeństwa informacyjnego,
  • wykorzystanie ICT w sektorze prywatnym i usługach publicznych,
  • działania na rzecz zwiększenia zatrudnienia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  • wspieranie restrukturyzacji obszarów uzależnionych od tradycyjnych gałęzi przemysłu,
  • wspieranie działań dostosowawczych do zmian społeczno-gospodarczych, wynikających z procesu globalizacji i zmian demograficznych.
 2. Ochrona środowiska oraz zapobieganie ryzyku, w tym:
  • działania mające na celu zapobieganie ryzykom naturalnym i technologicznym,
  • zarządzanie zasobami wodnymi,
  • gospodarowanie odpadami,
  • ochrona dziedzictwa naturalnego ( szczególnie obszarów NATURA 2000),
  • zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez ochronę dziedzictwa kulturowego, krajobrazowego,
  • działania w zakresie efektywnego wykorzystania energii i zrównoważonego transportu.
 3. Inicjatywy regionalne, polegające na współpracy partnerów regionalnych i lokalnych z różnych państw poprzez:
  • wymianę doświadczeń,
  • wymianę wiedzy,
  • wymianę różnego rodzaju rozwiązań,
  • wymianę dobrych praktyk w zakresie rozwoju regionalnego.

Potencjalni beneficjenci programu to przede wszystkim:

 • władze regionalne i lokalne,
 • instytucje publiczne i jednostki organizacyjne powołane w celu świadczenia usług publicznych w zakresie ochrony środowiska, ochrony dziedzictwa naturalnego i kulturowego, transportu publicznego,
 • agencje rozwoju regionalnego,
 • uczelnie wyższe,
 • instytuty naukowo-badawcze,
 • parki technologiczne,
 • inkubatory przedsiębiorczości,
 • centra innowacyjności,
 • organizacje turystyczne,
 • służby ratownicze,
 • inne instytucje.

Osoba kontaktowa:

Małgorzata Starzec
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
m.starzec@umwo.opole.pl

Góra
Data aktualizacji: 2020-01-02
Liczba odwiedzin: 1524
Administracja Redakcja BIP Rejestr zmian
wykonanie P®ESTO