Książka teleadresowa Tapety pulpitu Mapa serwisu Wyślij pocztówkę Dla niepełnosprawnych Dodaj do ulubionych Kontakt Strona główna
Co nowego Menu podmiotowe Menu tematyczne Inne
Program Współpracy TransnarodowejPowiększ tekst Zmniejsz tekst Drukuj Powrót
Inne ›› Fundusze Europejskie ›› Fundusze europejskie 2007-2013 ›› Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej ›› Program Współpracy Transnarodowej 

Współpraca transnarodowa

Współpraca transnarodowa z udziałem Polski będzie realizowana w ramach dwóch programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej:

 • Program Regionu Morza Bałtyckiego: oprócz Polski uczestniczą w nim: Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy (wybrane regiony), Szwecja oraz 3 państwa spoza UE: Białoruś (wybrane regiony), Norwegia i Rosja (wybrane regiony);
 • Program dla Europy Środkowej: oprócz Polski uczestniczą w nim: Austria, Czechy, Niemcy (wybrane regiony), Słowacja, Słowenia, Węgry, Włochy (wybrane regiony), Ukraina (wybrane regiony).

Zastąpią one programy współpracy transnarodowej: INTERRREG III B BSR i INTERREG III B CADSES, realizowane w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III.

Alokacja środków unijnych dla Polski na współpracę transnarodową w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej wynosi 119, 234 mln euro.

Do głównych priorytetów współpracy realizowanej w ramach poszczególnych programów operacyjnych współpracy transnarodowej należą:

 1. Wsparcie innowacyjności poprzez:
  • międzynarodowy transfer wiedzy,
  • przygotowanie i wdrażanie transnarodowych strategii innowacyjności,
  • ułatwienie współpracy instytucji naukowo-badawczych i sektora produkcyjnego,
  • tworzenie sieci współpracy między MŚP i wirtualnych klasterów,
  • współpracę inkubatorów przedsiębiorczości
  • tworzenie sieci współpracy pomiędzy instytucjami naukowo-badawczymi i uczelniami wyższymi,
  • zapewnienie warunków rozwoju wiedzy poprzez tworzenie transnarodowych sieci szkoleniowych w zakresie kształcenia ustawicznego i wyższego,
  • tworzenie strategii i planów działań dot. Powiązań pomiędzy rozwojem zasobów ludzkich i rozwojem wiedzy,
  • opracowanie transnarodowych strategii zarządzania zmianami demograficznymi,
  • zapewnienie współpracy pomiędzy instytucjami szkoleniowymi i urzędami pracy,
  • działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do technologii informacyjnych i komunikacyjnych [ang. akronim ICT].
 2. Poprawa dostępności do obszaru programowego oraz wewnątrz obszaru programowego poprzez:
  • opracowanie rozwiązań komunikacyjnych dla obszarów metropolitarnych, miejskich, wiejskich oraz oddalonych,
  • wsparcie działań w zakresie zapewnienia transportu multimodalnego,
  • podniesienie jakości i zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego na obszarach miejskich,
  • wykorzystanie zaawansowanych rozwiązań technologicznych w zarządzaniu ruchem ulicznym,
  • zwiększenie dostępu do informacji i usług (e-learning, e-government, e-busisness),
  • opracowanie strategii, mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa w transporcie.
 3. Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności miast i regionów poprzez:
  • opracowanie zintegrowanych strategii rozwoju obszarów miejskich i rozwoju regionalnego,
  • umożliwienie trwałej współpracy obszarów metropolitarnych,
  • tworzenie struktur policentrycznych,
  • przygotowanie strategii wsparcia obszarów miejskich w zakresie wspólnego użytkowania infrastruktury, korzystania z usług i zaplecza rekreacyjnego,
  • zmniejszenie negatywnych skutków zmian demograficznych i społecznych na rozwój obszarów miejskich i rozwój regionalny, wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w celu zwiększenia atrakcyjności miast i regionów, w tym poprzez współpracę instytucji kultury i sztuki.
 4. Rozsądne korzystanie oraz zarządzanie środowiskiem naturalnym poprzez:
  • zwiększenie czystości (wody, powietrza, gleby),
  • działania mające na celu zmniejszenie występowania ryzyka i skutków katastrof naturalnych i wywołanych przez człowieka,
  • przygotowanie wspólnych przedsięwzięć w zakresie zachowania i zarządzania obszarami chronionymi,
  • wsparcie technologii przyjaznych dla środowiska,
  • przygotowanie planów rekultywacji obszarów poprzemysłowych,
  • wykorzystanie źródeł energii odnawialnej,
  • wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w transporcie itp.

Potencjalnymi beneficjentami programów współpracy transnarodowej są:

 • podmioty uczestniczące w realizacji polityki przestrzennej na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • instytucje zajmujące się rozwojem regionalnym i rozwojem obszarów miejskich oraz wiejskich, ochroną środowiska, transportem, technologiami i innowacjami,
 • partnerzy społeczni i ekonomiczni,
 • organizacje pozarządowe,
 • agencje rozwoju regionalnego,
 • inne agencje zajmujące się promocją przedsiębiorczości, innowacyjności itp.

Osoba kontaktowa:

Małgorzata Starzec
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
m.starzec@umwo.opole.pl

Góra
Data aktualizacji: 2020-01-02
Liczba odwiedzin: 1463
Administracja Redakcja BIP Rejestr zmian
wykonanie P®ESTO