Książka teleadresowa Tapety pulpitu Mapa serwisu Wyślij pocztówkę Dla niepełnosprawnych Dodaj do ulubionych Kontakt Strona główna
Co nowego Menu podmiotowe Menu tematyczne Inne
"Wykorzystanie wybranych krajowych i europejskich programów pomocowych wdrażanych w województwie opolskim" - raportPowiększ tekst Zmniejsz tekst Drukuj Powrót
Inne ›› Fundusze Europejskie ›› Fundusze europejskie 2004-2006 ›› "Wykorzystanie wybranych krajowych i europejskich programów pomocowych wdrażanych w województwie opolskim" - raport 

Misją województwa opolskiego jest podejmowanie i wspieranie działań, które zapewnią dynamiczny i zrównoważony rozwój, konkurencyjność, spójność społeczno - gospodarczą i przestrzenną regionu przy zachowaniu tożsamości, specyfiki dziedzictwa kulturowego oraz walorów przyrodniczych Śląska Opolskiego.

Priorytetem rozwoju województwa opolskiego jest zwiększenie jego konkurencyjności oraz wyrównywanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w województwie. Istotnym elementem stanowiącym wsparcie działalności w tym zakresie, jest korzystanie ze środków pomocowych oferowanych przez instytucje i organizacje zewnętrzne.

Fundusze pomocowe, w tym środki przedakcesyjne, środki budżetu państwa, fundusze celowe oraz fundusze strukturalne, znacząco wpływają na wsparcie rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego województwa.

Beneficjentem tych środków jest bezpośrednio lub pośrednio każdy mieszkaniec naszego regionu.

W związku z dobiegającym końca okresem programowania Unii Europejskiej na lata 2000 - 2006, a tym samym zakończeniem i rozliczaniem wykorzystania, w tym okresie, środków w ramach dostępnych programów przedakcesyjnych, środków budżetu państwa, funduszy celowych i funduszy strukturalnych, Zarząd Województwa Opolskiego podjął inicjatywę przygotowania raportu nt. "Wykorzystanie wybranych krajowych i europejskich programów pomocowych wdrażanych w województwie opolskim".

Niniejszy raport w sposób kompleksowy i ujednolicony przedstawia informację nt. skali i stopnia wykorzystania programów współfinansowanych zarówno ze środków krajowych, w tym budżetu państwa, jak i środków Unii Europejskiej w ramach funduszy przedakcesyjnych i strukturalnych, w obecnym okresie programowania.

"Wykorzystanie wybranych krajowych i europejskich programów pomocowych wdrażanych w województwie opolskim" zawiera krótki opis realizowanych programów oraz ich wykorzystanie, w tym absorpcję w ujęciu przestrzennym.

Raport informuje o rodzajach projektów oraz przedstawia stopień wykorzystania poszczególnych programów pomocowych przez gminy i powiaty województwa opolskiego.

Raport składa się z siedmiu rozdziałów:

  • Pierwszy to ogólny wstęp.
  • Drugi rozdział poświęcono omówieniu społeczno - gospodarczych uwarunkowań rozwoju województwa opolskiego.
  • Trzeci rozdział dotyczy wykorzystania funduszy unijnych. Składa się z dwóch części. W pierwszej omówiono fundusze przedakcesyjne Unii Europejskiej, tj. Phare, ISPA i SAPARD. Druga część obejmuje fundusze strukturalne: ZPORR i sektorowe programy operacyjne oraz inicjatywy wspólnotowe.
  • Rozdział czwarty to środki budżetu państwa: Kontrakt dla Województwa Opolskiego, Program Wiejski oraz PAOW, a także środki z funduszy celowych, tj.: Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Programu 100 mln, Programu dla Odry 2006 oraz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - Programu Rozwoju Bazy Sportowej.
  • W rozdziale piątym opisano pozostałe programy tj.: IRES, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy, sieć współpracy EURES - Europejskie Służby Zatrudnienia oraz Ritts Inbo - projekt współfinansowany w ramach V Ramowego Programu.
  • Rozdział szósty poświęcono podsumowaniu realizacji wybranych programów pomocowych wdrażanych w latach 2000 - 2006 w województwie opolskim.
  • W rozdziale siódmym zaprezentowano wybrane projekty, które otrzymały dofinansowanie z funduszy strukturalnych w ramach ZPORR.

Raport opracowano na podstawie informacji otrzymanych z Instytucji Zarządzających, Instytucji Wdrażających oraz instytucji i organizacji bezpośrednio odpowiedzialnych za koordynację wdrażania wybranych programów pomocowych, według stanu na 30 czerwca 2006 roku.

Góra
Data aktualizacji: 2020-07-13
Liczba odwiedzin: 1580
Administracja Redakcja BIP Rejestr zmian
wykonanie P®ESTO