Książka teleadresowa Tapety pulpitu Mapa serwisu Wyślij pocztówkę Dla niepełnosprawnych Dodaj do ulubionych Kontakt Strona główna
Co nowego Menu podmiotowe Menu tematyczne Inne
Aktualności RPO WOPowiększ tekst Zmniejsz tekst Drukuj Powrót
RPO ›› Aktualności RPO WO 
Aktualizacaja RPO WO 2007-2013
7 lipca 2016
Komisja Europejska zatwierdziła zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 zgodnie z Decyzją Komisji z dnia 19 kwietnia 2016 r. zmieniającą decyzję K(2007) 4558 w sprawie przyjęcia programu operacyjnego w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem Konwergencji dla regionu Opolskiego w Polsce. CCI 2007PL161PO012. Dokument uprzednio został zaakceptowany Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 1570/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. Nową wersję dokumentu znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce Dokumenty programowe.

›››

Aktualizacja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WO 2007-2013
1 kwietnia 2016
31 marca 2016 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałą nr 1901/2016 Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 [Uszczegółowienie] wersja nr 74. Szczegółowe informacje oraz nową wersję dokumentu znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce Dokumenty programowe/Uszczegółowienie RPO WO 2007-2013.

›››

Decyzja ZWO w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach VIII naboru wniosków do podziałania 3.1.1 Drogi regionalne RPO WO 2007-2013.
24 marca 2016
22 marca 2016 roku Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 1855/2016 w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach VIII naboru wniosków do poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne RPO WO 2007-2013.

›››

Zakończenie oceny merytorycznej I i II stopnia wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach VIII naboru do poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne RPO WO 2007-2013.
9 marca 2016
4 marca 2016 r. zakończono ocenę merytoryczną I i II stopnia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa drogi i przebudowa mostu w pasie drogi wojewódzkiej nr 458 od km 28+359,47 do km 28+755,09 w m. Kolonia Popielowska”, złożonego przez Województwo Opolskie.

›››

Zakończenie oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach VIII naboru do poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne RPO WO 2007-2013.
2 marca 2016
2 marca 2016 r. zakończono ocenę formalną wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa drogi i przebudowa mostu w pasie drogi wojewódzkiej nr 458 od km 28+359,47 do km 28+755,09 w m. Kolonia Popielowska”, złożonego przez Województwo Opolskie.

›››

Zakończenie VIII naboru wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne RPO WO 2007-2013.
1 lutego 2016
28 stycznia 2016 r. zakończył się VIII nabór wniosków o dofinansowanie projektów drogowych w ramach poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne RPO WO 2007-2013.

›››

Aktualizacja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WO 2007-2013
27 stycznia 2016
25 stycznia 2016 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałą nr 1633/2016 Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 [Uszczegółowienie] wersja nr 73. Szczegółowe informacje oraz nową wersję dokumentu znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce Dokumenty programowe/Uszczegółowienie RPO WO 2007-2013.

›››

Aktualizacja Ramowego harmonogramu naborów RPO WO 2007-2013
30 grudnia 2015
Informujemy, iż 28 grudnia 2015 r. Zarząd Województwa Opolskiego dokonał zmiany Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

›››

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środkowisko dla RPO WO 2007-2013
30 grudnia 2015
Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) informuje się odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. „Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013”.

›››

Konsultacje dla beneficjentów składających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach VIII naboru wniosków do poddziałania 3.1.1 RPO WO 2007-2013
29 grudnia 2015
W dniach od 18 do 22 stycznia 2016 r. prowadzone będą konsultacje dla beneficjentów RPO WO 2007-2013 składających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach VIII naboru do podziałania 3.1.1 Drogi regionalne.

›››

Archiwum
Góra
Informację wprowadził (a): Natalia Ochędzan (2008-01-07 16:55:02)
Informację zmodyfikował (a): Wojciech Dudek (2017-11-03 08:26:57)
Data aktualizacji: 2020-01-02
Liczba odwiedzin: 1198786
Administracja Redakcja BIP Rejestr zmian
wykonanie P®ESTO