Książka teleadresowa Tapety pulpitu Mapa serwisu Wyślij pocztówkę Dla niepełnosprawnych Dodaj do ulubionych Kontakt Strona główna
Co nowego Menu podmiotowe Menu tematyczne Inne
Wyszukiwarka sprawPowiększ tekst Zmniejsz tekst Drukuj Powrót
Menu podmiotowe ›› Urząd Marszałkowski ›› Załatwianie spraw w urzędzie ›› Wyszukiwarka spraw 
[nowe wyszukiwanie]
Tytuł: Uiszczanie opłaty eksploatacyjnej za kopalinę wydobytą ze złoża
Kategoria: Środowisko
Komórka organizacyjna: Referat Geologii
Podmioty uprawnione: Przedsiębiorca posiadający koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża
Wymagania i potrzebne dokumenty:
 1. Informacja dotycząca opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę ze złoża - wg.wzoru
 2. dowody wpłaty na rzecz właściwej miejscowo gminy i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
UWAGI !!!
 • W przypadku stwierdzenia, że przedsiębiorca nie dokonał wpłaty opłaty w terminie albo dokonał wpłaty w wysokości innej niż należna, bądź nie przesłał informacji organ koncesyjny wszczyna postępowanie z urzędu, które kończy się wydaniem decyzji naliczającej opłatę eksploatacyjną za wydobytą kopalinę.
 • Jeżeli wysokość opłaty należnej za okres rozliczeniowy nie przekracza 300 zł, obowiązek jej zapłaty nie powstaje.
Opłaty:
  Opłatę eksploatacyjną ustala się jako iloczyn stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym (półroczu). Opłatę eksploatacyjną przedsiębiorca ustala półrocznie we własnym zakresie i wnosi ją, bez wezwania, w sposób określony poniżej:
  1. 40 % kwoty opłaty eksploatacyjnej przedsiębiorca wpłaca na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3A, BGK III O. w Warszawie nr rachunku 92 1130 1062 0000 0109 9520 0013
  2. 60 % kwoty opłaty eksploatacyjnej przedsiębiorca wpłaca na rachunek gminy (lub gmin) właściwej ze względu na miejsce prowadzenia działalności objętej koncesją. Opłatę eksploatacyjną za wydobytą kopalinę towarzyszącą ustala się jako iloczyn 50% stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny towarzyszącej wydobytej w okresie rozliczeniowym.
Organ właściwy: Marszałek Województwa – decyzja administracyjna
Miejsce składania dokumentów: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Ochrony Środowiska
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
Tryb odwoławczy: Od decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Środowiska (00-922 Warszawa ul Wawelska 52/54 ), w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie składa się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (tj. za pośrednictwem Marszałka Województwa Opolskiego).
Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r., poz. 196 z późn. zm.),
 2. Obwieszczeniu Ministra Środowiska z 8 sierpnia 2014r. w sprawie stawek opłat za rok 2015 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego /Monitor Polski Dz. U. R. P. z 2014r. poz. 705/
 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczących opłat z zakresy przepisów prawa geologicznego i górniczego (Dz. U. z 2014r., poz. 1132)
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Mikołajewicz - Geolog Wojewódzki
Pliki do pobrania:
Wzór - informacja dotycząca opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę ze złoża (PDF, 121.77 kB)
‹‹‹
Góra
Informację zmodyfikował (a): Iwona Marek (2015-10-21 11:40:14)
Data aktualizacji: 2020-01-02
Liczba odwiedzin: 428914
Administracja Redakcja BIP Rejestr zmian
wykonanie P®ESTO