Książka teleadresowa Tapety pulpitu Mapa serwisu Wyślij pocztówkę Dla niepełnosprawnych Dodaj do ulubionych Kontakt Strona główna
Co nowego Menu podmiotowe Menu tematyczne Inne
Wyszukiwarka sprawPowiększ tekst Zmniejsz tekst Drukuj Powrót
Menu podmiotowe ›› Urząd Marszałkowski ›› Załatwianie spraw w urzędzie ›› Wyszukiwarka spraw 
[nowe wyszukiwanie]
Tytuł: Wydawanie decyzji lub podejmowanie uchwał o udzieleniu ulg w spłacie należności pieniężnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
Kategoria: Finanse
Komórka organizacyjna: Departament Finansów
Podmioty uprawnione: Dłużnicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
Wymagania i potrzebne dokumenty:

Wniosek dłużnika w sprawie ulgi zawiera:

 1. podstawowe dane wnioskodawcy:
  1. w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, NIP oraz adres zamieszkania;
  2. w przypadku pozostałych dłużników: nazwę jednostki, NIP, REGON, klasę PKD, adres siedziby;
 2. sprecyzowanie żądania;
 3. uzasadnienie żądania;
 4. określenie terminu spłaty (w przypadku przesunięcia terminu zapłaty);
 5. określenie ilości rat oraz terminu ich spłaty (w przypadku podziału na raty).

Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające wszystkie okoliczności podane we wniosku oraz zasadność udzielenia wnioskowanej ulgi.

Warunkiem skorzystania przez przedsiębiorcę z ulg, jest przedłożenie wraz z wnioskiem, następujących dokumentów:

 1. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
 2. informacji niezbędnych do udzielenia tej pomocy, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010r. Nr 53, poz. 311).

Organ właściwy: Zarząd Województwa lub Marszałek Województwa Opolskiego
Miejsce składania dokumentów: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (adres:45-052 Opole, ul. Oleska 19), w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie składa się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję
Podstawa prawna: Uchwała Nr XLVIII/500/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Województwu Opolskiemu lub jego jednostkom podległym (Dz. U. W.O. Nr 127 z 04.11.2010r. poz.1434)
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. nr 157, poz.1240 z późn. zm.)
Osoba odpowiedzialna: Barbara Pomianowska – Dyrektor Departamentu Finansów
‹‹‹
Góra
Informację zmodyfikował (a): Iwona Marek (2012-10-08 10:32:34)
Data aktualizacji: 2020-01-02
Liczba odwiedzin: 429106
Administracja Redakcja BIP Rejestr zmian
wykonanie P®ESTO