Książka teleadresowa Tapety pulpitu Mapa serwisu Wyślij pocztówkę Dla niepełnosprawnych Dodaj do ulubionych Kontakt Strona główna
Co nowego Menu podmiotowe Menu tematyczne Inne
Wyszukiwarka sprawPowiększ tekst Zmniejsz tekst Drukuj Powrót
Menu podmiotowe ›› Urząd Marszałkowski ›› Załatwianie spraw w urzędzie ›› Wyszukiwarka spraw 
[nowe wyszukiwanie]
Tytuł: Ustanawianie i wygaszanie tytułów prawnych do nieruchomości dla wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych
Kategoria: Nieruchomości, Wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne
Komórka organizacyjna: Biuro Skarbu Województwa
Podmioty uprawnione: Wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne
Wymagania i potrzebne dokumenty:
  • Wniosek o oddanie nieruchomości w użytkowanie, w trwały zarząd (wzór wniosku w załączeniu)
  • Wniosek o wygaszenie prawa trwałego zarządu do nieruchomości (wzór wniosku w załączeniu)
  • Uchwała Zarządu Województwa Opolskiego o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego lub o przyjęciu nieruchomości do zasobu od jednostki,
  • Decyzja Zarządu Województwa Opolskiego o ustanowieniu lub wygaszeniu prawa trwałego zarządu do nieruchomości. Protokół zdawczo – odbiorczy nieruchomości
Opłaty: Wniosek bez opłat
Organ właściwy: Zarząd Województwa Opolskiego
Miejsce składania dokumentów: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Kancelaria Ogólna
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
Tryb odwoławczy: Od decyzji o ustanowieniu lub wygaszeniu trwałego zarządu – 14 dni od daty otrzymania decyzji
Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015r. poz. 1392, t.j.)
  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 782 z późn. zm.)
  • Uchwała Nr XXXI/275/2005 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 lutego 2005r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Województwa Opolskiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2005r. Nr 26, poz. 697 z późn. zm.)
  • Uchwała Nr XXXI/45/2007 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 marca 2007r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania mieniem Województwa Opolskiego (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2007r. Nr 34, poz. 1323)
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r. poz. 121 z późn. zm.)
Osoba odpowiedzialna: Bożena Rogowska - Dyrektor Biura Skarbu Województwa
Wnioski:
Wniosek o oddanie nieruchomości w użytkowanie, w trwały zarząd (PDF, 46.98 kB)
Wniosek o wygaszenie prawa trwałego zarządu do nieruchomości (PDF, 47.47 kB)
‹‹‹
Góra
Informację zmodyfikował (a): Iwona Marek (2015-10-19 10:33:05)
Data aktualizacji: 2020-01-02
Liczba odwiedzin: 429055
Administracja Redakcja BIP Rejestr zmian
wykonanie P®ESTO