Książka teleadresowa Tapety pulpitu Mapa serwisu Wyślij pocztówkę Dla niepełnosprawnych Dodaj do ulubionych Kontakt Strona główna
Co nowego Menu podmiotowe Menu tematyczne Inne
Wyszukiwarka sprawPowiększ tekst Zmniejsz tekst Drukuj Powrót
Menu podmiotowe ›› Urząd Marszałkowski ›› Załatwianie spraw w urzędzie ›› Wyszukiwarka spraw 
[nowe wyszukiwanie]
Tytuł: Uzgadnianie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy/ zmiany studium
Kategoria: Współpraca z administracją samorządową, Zagospodarowanie przestrzenne
Komórka organizacyjna: Referat Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Podmioty uprawnione: Wójt / burmistrz / prezydent miasta
Wymagania i potrzebne dokumenty:
 • Wniosek wójta / burmistrza / prezydenta miasta
 • Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego / zmiany studium (tekst wraz z załącznikiem graficznym – mapa studium)
Organ właściwy: Zarząd Województwa – postanowienie
Miejsce składania dokumentów:
 • Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
  ul. Piastowska 14
  45-082 Opole
 • lub Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
  ul. Hallera 9
  45-867 Opole
Tryb odwoławczy: Od postanowienia przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (adres: 45-052 Opole, ul. Oleska 19a), w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. Odwołanie składa się za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (tj. za pośrednictwem Zarządu Województwa Opolskiego).
Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r., poz. 199, z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)
 3. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego – przyjęty uchwałą Nr XLVIII/505/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 września 2010 r. (Dz.Urz. Woj. Op. z 2010 r., nr 132, poz. 1509)
Osoba odpowiedzialna: Waldemar Zadka – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej
‹‹‹
Góra
Informację zmodyfikował (a): Iwona Marek (2015-10-22 11:34:53)
Data aktualizacji: 2020-01-02
Liczba odwiedzin: 429090
Administracja Redakcja BIP Rejestr zmian
wykonanie P®ESTO