Książka teleadresowa Tapety pulpitu Mapa serwisu Wyślij pocztówkę Dla niepełnosprawnych Dodaj do ulubionych Kontakt Strona główna
Co nowego Menu podmiotowe Menu tematyczne Inne
Wyszukiwarka sprawPowiększ tekst Zmniejsz tekst Drukuj Powrót
Menu podmiotowe ›› Urząd Marszałkowski ›› Załatwianie spraw w urzędzie ›› Wyszukiwarka spraw 
[nowe wyszukiwanie]
Tytuł: Udostępnienie informacji o środowisku
Kategoria: Sprawy obywatelskie, Środowisko
Komórka organizacyjna: Referat Gospodarki Odpadami
Podmioty uprawnione: Każdy
Wymagania i potrzebne dokumenty:
  1. Wniosek o udzielenie informacji o środowisku
  2. Odmowa udostępnienia informacji – decyzja administracyjna
  3. Naliczenie opłaty za udostępnienie informacji i poinformowanie strony o jej wysokości
  4. Uiszczenie opłaty i udostępnienie informacji
Opłaty: Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. z 2010r., Nr 215, poz. 1415)
Organ właściwy: Marszałek Województwa – udostępnienie informacji lub decyzja administracyjna odmawiająca udostępnienia informacji
Miejsce składania dokumentów: Marszałek Województwa Opolskiego
Departament Ochrony Środowiska
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
Tryb odwoławczy: Od decyzji o odmowie udostępnienia informacji o środowisku przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (adres:45-052 Opole, ul. Oleska 19) , w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie składa się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (tj. za pośrednictwem Marszałka Województwa Opolskiego).
Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2013 r. poz. 1235)
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1415)
Osoba odpowiedzialna: Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska
Pliki do pobrania:
Raport wojewódzki za 2015r. - całość z rozbiciem na poszczególne działy (ZIP, 12238.79 kB)
Raport wojewódzki za 2014r. - całość z rozbiciem na poszczególne działy (ZIP, 12668.79 kB)
Raport wojewódzki za 2013r. - całość z rozbiciem na poszczególne działy (ZIP, 13020.2 kB)
Raport wojewódzki za 2012r. - całość z rozbiciem na poszczególne działy (ZIP, 11928.86 kB)
Raport wojewódzki za 2011r. - całość z rozbiciem na poszczególne działy (ZIP, 13263.15 kB)
Raport wojewódzki za 2010r. - całość z rozbiciem na poszczególne działy (ZIP, 12615.15 kB)
Raport wojewódzki za 2009r. - całość z rozbiciem na poszczególne działy (ZIP, 10550.42 kB)
Rejestr udzielonych zezwoleń w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami (PDF, 7372.19 kB)
Rejestr udzielonych zezwoleń w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami (XLS, 16430 kB)
Pozwolenia zintegrowane (PDF, 576.2 kB)
Pozwolenia zintegrowane (XLS, 1339 kB)
Pozwolenia na wytwarzanie odpadów (PDF, 1337.8 kB)
Pozwolenia na wytwarzanie odpadów (XLS, 3081 kB)
Decyzje zatwierdzające Programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi (PDF, 1532.04 kB)
Decyzje zatwierdzające Programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi (XLS, 3830 kB)
Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów (PDF, 3534.29 kB)
Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów (XLS, 7056.5 kB)
Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (PDF, 359.59 kB)
Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (XLS, 686.5 kB)
Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia (PDF, 458.84 kB)
Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia (XLS, 728 kB)
Wykaz miejsc odbioru oraz zbierających zużyte baterie lub zużyte akumulatory na terenie Województwa Opolskiego (PDF, 174.87 kB)
Wnioski:
Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie (PDF, 74.32 kB)
Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie (DOC, 31.5 kB)
‹‹‹
Góra
Informację zmodyfikował (a): Joanna Wilczyńska (2016-07-18 08:58:52)
Data aktualizacji: 2020-01-02
Liczba odwiedzin: 429068
Administracja Redakcja BIP Rejestr zmian
wykonanie P®ESTO