Książka teleadresowa Tapety pulpitu Mapa serwisu Wyślij pocztówkę Dla niepełnosprawnych Dodaj do ulubionych Kontakt Strona główna
Co nowego Menu podmiotowe Menu tematyczne Inne
Wyszukiwarka sprawPowiększ tekst Zmniejsz tekst Drukuj Powrót
Menu podmiotowe ›› Urząd Marszałkowski ›› Załatwianie spraw w urzędzie ›› Wyszukiwarka spraw 
[nowe wyszukiwanie]
Tytuł: Dopłaty do biletów ulgowych z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich
Kategoria: Finanse
Komórka organizacyjna: Departament Infrastruktury i Gospodarki
Podmioty uprawnione: Przewoźnicy spełniający wymogi ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1138)
Wymagania i potrzebne dokumenty: 1. Właściwość miejscową samorządu województwa ustala się według miejsca:
a) zamieszkania lub siedziby przewoźnika - w przypadku przewozów realizowanych na trasach wykraczjących poza obszar co najmniej jednego województwa;
b) wykonywania przewozów - w przypadku przewozów niewykraczających poza obszar województwa.
2. Przewoźnik musi złożyć wniosek do Marszałka Województwa Opolskiego o zawarcie umowy na przekazywanie dopłat do sprzedanych biletów ulgowych. We wniosku musi podać dane adresowe firmy, nr NIP i KRS lub informację, że jest przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Powinien także podać szacowaną wielkość dopłat w złotych oraz ilość biletów ulgowych sprzedanych w danym roku i w dwóch kolejnych latach.
Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:
a) kopie zezwolenia na regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym, wraz z aktualnym rozkładem jazdy oraz cennikiem, który zawiera także ceny biletów uwzględniające wszystkie kategorie ulg ustawowych;
b) kopię rachunku lub faktury VAT potwierdzającej, że posiada i stosuje kasy rejestrujące, które mają pozytywną opinię ministra właściwego do spraw finansów publicznych i umożliwiają określenie kwoty dopłat do przewozów w podziale na poszczególne kategorie ulg ustawowych. Należy dostarczyć dowód zakupu osobno kas umieszczanych w pojazdach, przeznaczonych do sprzedaży biletów jednorazowych oraz osobno kasę przeznaczoną do sprzedaży biletów miesięcznych. Dla obu rodzajów kas należy dostarczyć kopię decyzji ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
3. Po podpisaniu umowy z samorządem województwa przewoźnik składa co miesiąc wniosek o przekazanie dopłat do biletów ulgowych, wraz z załącznikami:
a) ogólne zestawienie sprzedanych biletów,
b) wydruki z kas fiskalnych pozwalające na sprawdzenie zgodności danych zawartych w ogólnym zestawieniu.
Organ właściwy: Samorząd Województwa Opolskiego
Miejsce składania dokumentów: Pocztą na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1138)
Osoba odpowiedzialna: Bartłomiej Horaczuk - Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki
‹‹‹
Góra
Informację zmodyfikował (a): Katarzyna Piechówka (2014-06-04 09:40:53)
Data aktualizacji: 2020-01-02
Liczba odwiedzin: 429051
Administracja Redakcja BIP Rejestr zmian
wykonanie P®ESTO