Książka teleadresowa Tapety pulpitu Mapa serwisu Wyślij pocztówkę Dla niepełnosprawnych Dodaj do ulubionych Kontakt Strona główna
Co nowego Menu podmiotowe Menu tematyczne Inne
Wyszukiwarka sprawPowiększ tekst Zmniejsz tekst Drukuj Powrót
Menu podmiotowe ›› Urząd Marszałkowski ›› Załatwianie spraw w urzędzie ›› Wyszukiwarka spraw 
[nowe wyszukiwanie]
Tytuł: Wydawanie zezwoleń na regularny i regularny specjalny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym
Kategoria: Działalność gospodarcza
Komórka organizacyjna: Departament Infrastruktury i Gospodarki
Nr pokoju: 609, 610
Podmioty uprawnione: Przewoźnicy posiadający licencję na krajowy lub międzynarodowy przewóz osób
Wymagania i potrzebne dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia wraz z załącznikami:

Linie regularne:

 1. proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy;
 2. schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami;
 3. potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi, w oryginale lub zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym;
 4. zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach;
 5. cennik;
 6. wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy;
 7. kopia licencji;
 8. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo informację, że jest przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
 9. numer NIP;
 10. numer Regon.

Linie regularne specjalne:

 1. informację określającą grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu;
 2. proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy;
 3. schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami;
 4. potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków położonych w granicach administracyjnych miast i obiektów dworcowych dokonane z ich właścicielami lub zarządzającymi, w oryginale lub zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym;
 5. kopia licencji;
 6. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo informację, że jest przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
 7. numer NIP;
 8. numer Regon.

Opłaty:

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej (Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.) ponieważ, wysokość opłaty za wydanie zezwolenia na regularny przewóz osób (wnoszona najpóźniej przy odbiorze zezwolenia) określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. Nr 235, poz. 1726):

Okres ważności zezwolenia
Obszar wykraczający poza granice co najmniej jednego powiatu – nie wykraczający poza obszar województwa
Obszar wykraczający poza granice co najmniej jednego województwa
do 1 roku
350 zł
500 zł
do 2 lat
400 zł
550 zł
do 3 lat
450 zł
600 zł
do 4 lat
550 zł
650 zł
do 5 lat
600 zł
700 zł


Dla zezwolenia na regularny specjalny przewóz osób opłata wynosi odpowiednio 50 % jak za wydanie zezwolenia na przewóz regularny.

Za zmianę zezwolenia na regularny lub regularny specjalny przewóz osób, opłata wynosi 10 % opłaty, jak za wydanie zezwolenia

Za wydanie wypisu z zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 1 % opłaty, jak za wydanie zezwolenia.

Wymienione opłaty wnoszone są na konto Urzędu Marszałkowskiego:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Bank Millennium S.A. o/Opole Nr 49 1160 2202 0000 0000 6013 8467

lub w kasie UMWO

ul. Piastowska 14, I piętro, pok. nr 105 poniedziałek – piątek w godz. od 10.00 do 14.00

Organ właściwy: Marszałek Województwa – decyzja administracyjna.
Miejsce składania dokumentów: Pocztą na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Tryb odwoławczy: Od decyzji odmawiającej zezwolenia przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (adres:45-052 Opole, ul. Oleska 19) , w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie składa się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (tj. za pośrednictwem Marszałka Województwa Opolskiego).
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1265 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. Nr 235, poz. 1726),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. poz. 451)
Osoba odpowiedzialna: Bartłomiej Horaczuk - Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki
‹‹‹
Góra
Informację zmodyfikował (a): Katarzyna Piechówka (2014-06-04 09:39:11)
Data aktualizacji: 2020-01-02
Liczba odwiedzin: 429041
Administracja Redakcja BIP Rejestr zmian
wykonanie P®ESTO