Książka teleadresowa Tapety pulpitu Mapa serwisu Wyślij pocztówkę Dla niepełnosprawnych Dodaj do ulubionych Kontakt Strona główna
Co nowego Menu podmiotowe Menu tematyczne Inne
Wyszukiwarka sprawPowiększ tekst Zmniejsz tekst Drukuj Powrót
Menu podmiotowe ›› Urząd Marszałkowski ›› Załatwianie spraw w urzędzie ›› Wyszukiwarka spraw 
[nowe wyszukiwanie]
Tytuł: Przyznawanie Nagród Nauczycielom za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze
Kategoria: Edukacja
Komórka organizacyjna: Referat ds. Samorządowych Jednostek Organizacyjnych
Podmioty uprawnione: Nagroda Województwa Opolskiego może być przyznana nauczycielowi, który posiada wyróżniającą ocenę pracy oraz spełnia odpowiednio co najmniej 5 z następujących kryteriów:
 1. podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i opracowywania programów autorskich,
 2. otrzymuje wyróżnienia krajowe i międzynarodowe za działalność dydaktyczną,
 3. jest autorem publikacji o tematyce dydaktycznej,
 4. osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów/słuchaczy,
 5. osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów/słuchaczy do udziału w olimpiadach, konkursach, zawodach na szczeblu wojewódzkim lub centralnym,
 6. przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe,
 7. organizuje imprezy popularyzujące osiągnięcia naukowe, artystyczne, kulturalne itp.,
 8. uczestniczy w działaniach mających na celu rozwijanie współpracy szkoły (placówki) z partnerami krajowymi i zagranicznymi,
 9. zapewnia pomoc i opiekę uczniom/słuchaczom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej,
 10. dba o bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę,
 11. prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów niewłaściwych zachowań wśród uczniów/słuchaczy,
 12. podejmuje działania na rzecz aktywizacji udziału rodziców w życie szkoły,
 13. uczestniczy w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,
 14. uzyskuje wysokie oceny prowadzonych przez siebie form doskonalenia zawodowego i innych zajęć edukacyjnych,
 15. udziela aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela,
 16. osiąga inne sukcesy w realizacji zadań statutowych szkoły lub placówki.
Z wnioskiem o przyznanie nagrody Województwa Opolskiego występuje:
 1. dyrektor szkoły lub placówki, dla której organem prowadzącym jest Województwo Opolskie – dla nauczyciela zatrudnionego w szkole lub placówce,
 2. dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego – dla dyrektora szkoły lub placówki.
Wymagania i potrzebne dokumenty:
 1. Wniosek o przyznanie nagrody 0 wzór druku dostępny na stronie www.opolskie.pl
 2. termin składania wniosków upływa z dniem 15 września każdego roku.
Organ właściwy: Zarząd Województwa - Uchwała Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie przyznania nagród nauczycielom za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze
Miejsce składania dokumentów: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Edukacji i Rynku Pracy
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
 2. Uchwała Nr XLV/448/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Województwo Opolskie.
Osoba odpowiedzialna: Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy
Pliki do pobrania:
Regulamin przyznawania nagród nauczycielom (PDF, 35.12 kB)
Wnioski:
Wniosek o przyznanie nauczycielom nagrody Województwa Opolskiego (PDF, 24.95 kB)
Wniosek o przyznanie nauczycielom nagrody Województwa Opolskiego (DOC, 34.5 kB)
‹‹‹
Góra
Informację zmodyfikował (a): Iwona Marek (2016-04-07 13:14:13)
Data aktualizacji: 2020-01-02
Liczba odwiedzin: 429095
Administracja Redakcja BIP Rejestr zmian
wykonanie P®ESTO