Książka teleadresowa Tapety pulpitu Mapa serwisu Wyślij pocztówkę Dla niepełnosprawnych Dodaj do ulubionych Kontakt Strona główna
Co nowego Menu podmiotowe Menu tematyczne Inne
Wyszukiwarka sprawPowiększ tekst Zmniejsz tekst Drukuj Powrót
Menu podmiotowe ›› Urząd Marszałkowski ›› Załatwianie spraw w urzędzie ›› Wyszukiwarka spraw 
[nowe wyszukiwanie]
Tytuł: Zasady dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Kategoria: Edukacja
Komórka organizacyjna: Referat ds. Samorządowych Jednostek Organizacyjnych
Podmioty uprawnione: Nauczyciele zatrudnieni w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Opolskie.
Wymagania i potrzebne dokumenty:
  1. wniosek dyrektora jednostki oświatowej o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli - wzór druku dostępny na stronie www.opolskie.pl
  2. termin składania wniosków o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli upływa z dniem 30 listopada każdego roku.
Organ właściwy: Zarząd Województwa - Uchwała Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Miejsce składania dokumentów: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Edukacji i Rynku Pracy
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków,
  3. Uchwała Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie sposobu podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Opolskie,
  4. Uchwała Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie ustalenia dla nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Opolskie:
    • specjalności i form kształcenia prowadzonych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, na które przysługuje dofinansowanie,
    • maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia.
Osoba odpowiedzialna: Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy
Wnioski:
Wniosek (PDF, 134.1 kB)
Informacja (sprawozdanie) (PDF, 125.27 kB)
‹‹‹
Góra
Informację zmodyfikował (a): Iwona Marek (2016-04-07 13:15:57)
Data aktualizacji: 2020-01-02
Liczba odwiedzin: 429087
Administracja Redakcja BIP Rejestr zmian
wykonanie P®ESTO