Książka teleadresowa Tapety pulpitu Mapa serwisu Wyślij pocztówkę Dla niepełnosprawnych Dodaj do ulubionych Kontakt Strona główna
Co nowego Menu podmiotowe Menu tematyczne Inne
Wyszukiwarka sprawPowiększ tekst Zmniejsz tekst Drukuj Powrót
Menu podmiotowe ›› Urząd Marszałkowski ›› Załatwianie spraw w urzędzie ›› Wyszukiwarka spraw 
[nowe wyszukiwanie]
Tytuł: Zezwolenie na wykorzystanie dróg w sposób szczególny
Kategoria: Sprawy obywatelskie
Komórka organizacyjna: Referat Infrastruktury
Nr pokoju: ul. Piastowska 14 - Ostrówek
Podmioty uprawnione: Organizatorzy imprez
Wymagania i potrzebne dokumenty:
 1. Wniosek, który powinien zawierać następujące informacje:
  • imię, nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę organizatora imprezy,
  • rodzaj i nazwę imprezy,
  • informację o miejscu i dacie rozpoczęcia, przebiegu oraz zakończenia imprezy,
  • informację o przewidywanej liczbie uczestników imprezy,
  • wykaz osób reprezentujących organizatora w sprawach zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy na terenie poszczególnych województw,
  • podpis organizatora lub jego przedstawiciela.
 2. Do wniosku należy dołączyć:
  • szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy na terenie poszczególnych województw oraz w miejscach rozpoczęcia i zakończenia każdego odcinka, a także w miejscach wymagających zabezpieczenia,
  • program imprezy ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości i granice województw,
  • plan zabezpieczenia trasy,
  • zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będącego następstwem imprezy – do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw,
  • pisemną zgodę właściciela lasu na przeprowadzenie imprezy w razie przeprowadzenia jej na terenach leśnych.
Opłaty: Opłata skarbowa w wysokości 48 złotych - na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r. Nr 225, poz.1635)
Organ właściwy: Marszałek Województwa Opolskiego – decyzja administracyjna
Miejsce składania dokumentów: Pocztą na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

lub bezpośrednio w Departamencie Infrastruktury i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
(wejście - ul. Piastowska 14 - Ostrówek)
Tryb odwoławczy: Od decyzji odmawiającej zezwolenia przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (adres:45-052 Opole, ul. Oleska 19) , w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie składa się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (tj. za pośrednictwem Marszałka Województwa Opolskiego).
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2005 r., nr 108, poz. 908 z późń. zm.)
Osoba odpowiedzialna: Bartłomiej Horaczuk - Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki
‹‹‹
Góra
Informację zmodyfikował (a): Katarzyna Piechówka (2014-06-04 09:53:38)
Data aktualizacji: 2020-01-02
Liczba odwiedzin: 429045
Administracja Redakcja BIP Rejestr zmian
wykonanie P®ESTO