Książka teleadresowa Tapety pulpitu Mapa serwisu Wyślij pocztówkę Dla niepełnosprawnych Dodaj do ulubionych Kontakt Strona główna
Co nowego Menu podmiotowe Menu tematyczne Inne
Wyszukiwarka sprawPowiększ tekst Zmniejsz tekst Drukuj Powrót
Menu podmiotowe ›› Urząd Marszałkowski ›› Załatwianie spraw w urzędzie ›› Wyszukiwarka spraw 
[nowe wyszukiwanie]
Tytuł: Egzekucja opłaty produktowej
Kategoria: Środowisko
Komórka organizacyjna: Referat ds. Opłat i Windykacji
Podmioty uprawnione: Wszczęcie postępowania egzekucyjnego z urzędu w stosunku do podmiotów nie uiszczających opłaty produktowej wyliczonej na podstawie Sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej OŚ-OP1 lub Rocznego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2015 i za rok 2016.
Wymagania i potrzebne dokumenty:
 1. Uprawomocniona decyzja określająca wysokość opłaty produktowej.
 2. Upomnienie wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 3. Tytuł wykonawczy wraz z załącznikami.
 4. Ewidencja tytułów wykonawczych przyjęta przez urząd skarbowy do egzekucji
Opłaty: Koszty upomnienia 11,60zł – czterokrotna wartość dodatkowej opłaty pocztowej za nadanie przesyłki pocztowej
Organ właściwy: Marszałek Województwa
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Ochrony Środowiska
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1413 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2013 r., poz. 888 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa ( Dz.U. z 2015 r., poz. 613 z późn.zm.)
 • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966r. O postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2016r., poz. 599 z późn. zm.),
 • Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (Dz.U. 2015, poz. 2367)
 • Rozporzadzenie Ministra Finansów z dnia 5 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (Dz.U. 2016, poz. 1413)
 • Rozporzadzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej ((Dz.U. 2016, poz. 1305)
Osoba odpowiedzialna: Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska
‹‹‹
Góra
Informację wprowadził (a): Iwona Marek (2015-10-09 12:30:36)
Informację zmodyfikował (a): Iwona Marek (2016-09-29 12:32:05)
Data aktualizacji: 2020-01-02
Liczba odwiedzin: 428913
Administracja Redakcja BIP Rejestr zmian
wykonanie P®ESTO