Książka teleadresowa Tapety pulpitu Mapa serwisu Wyślij pocztówkę Dla niepełnosprawnych Dodaj do ulubionych Kontakt Strona główna
Co nowego Menu podmiotowe Menu tematyczne Inne
Wyszukiwarka sprawPowiększ tekst Zmniejsz tekst Drukuj Powrót
Menu podmiotowe ›› Urząd Marszałkowski ›› Załatwianie spraw w urzędzie ›› Wyszukiwarka spraw 
[nowe wyszukiwanie]
Tytuł: Wpisanie do ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wydanie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie uprawnień do badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami
Kategoria: Zdrowie i polityka społeczna
Komórka organizacyjna: Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Nr pokoju: 101
Podmioty uprawnione: Z wnioskiem może wystąpić osoba łącznie spełniająca wymagania określone w art.77 ust.1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r. poz. 600 z późn. zm.)
Wymagania i potrzebne dokumenty: dokumenty stwierdzające (ksero potwierdzone „za zgodność z oryginałem”), że wnioskodawca posiada:
 • prawo wykonywania zawodu lekarza,
 • co najmniej 5-letni staż w zawodzie lekarza,
 • dokument stwierdzający odbycie specjalizacji z zakresu medycyny transportu lub medycyny pracy albo inną specjalizację i dodatkowe szkolenie, które jest wymagane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r.(Dz. U. z 2014 r. poz. 949; weszło w życie 20 lipca 2014 r.),
 • oświadcza, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
 • oraz wniosek i dokument potwierdzający opłatę za wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy w kwocie 50 zł (wpłaty należy dokonać w kasie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu lub przelewem na konto Bank Millennium SA 49 1160 2202 0000 0000 6013 8467 – w treści: wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy)
 • Organ właściwy: Marszałek Województwa
  Miejsce składania dokumentów: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
  Podstawa prawna: Art. 77 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r. poz. 600 z późn. zm.)
  Osoba odpowiedzialna: Stanisław Łągiewka - Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej
  Wnioski:
  Wniosek o wpisanie do ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich kierowców (DOC, 27.5 kB)
  ‹‹‹
  Góra
  Informację wprowadził (a): Iwona Marek (2015-02-23 10:16:57)
  Informację zmodyfikował (a): Iwona Marek (2015-11-20 13:42:45)
  Data aktualizacji: 2020-01-02
  Liczba odwiedzin: 429053
  Administracja Redakcja BIP Rejestr zmian
  wykonanie P®ESTO