Książka teleadresowa Tapety pulpitu Mapa serwisu Wyślij pocztówkę Dla niepełnosprawnych Dodaj do ulubionych Kontakt Strona główna
Co nowego Menu podmiotowe Menu tematyczne Inne
Wyszukiwarka sprawPowiększ tekst Zmniejsz tekst Drukuj Powrót
Menu podmiotowe ›› Urząd Marszałkowski ›› Załatwianie spraw w urzędzie ›› Wyszukiwarka spraw 
[nowe wyszukiwanie]
Tytuł: Wyrażanie zgody/lub nie wyrażanie na zmianę przeznaczenia na cele nieleśne gruntów leśnych w zakresie określonym ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 909 z późn. zm.)
Kategoria: Rolnictwo
Komórka organizacyjna: Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Przedmiot sprawy: Wydawanie decyzji w sprawie zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze pozostałych gruntów leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa
Podmioty uprawnione: Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta
Wymagania i potrzebne dokumenty:
 1. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne
 2. Uzasadnienie potrzeby zmiany przeznaczenia gruntów na cele nieleśne
 3. Wykaz powierzchni gruntów przewidzianych do zmiany przeznaczenia z określeniem celu przeznaczenia w projekcie planu
 4. Załączniki graficzne, w tym mapa poglądowa oraz mapy ewidencji gruntów i budynków, na których należy zaznaczyć w sposób czytelny wnioskowane do zmiany przeznaczenia na cele nieleśne grunty leśne, tereny już zainwestowane oraz tereny posiadające już zgody właściwych organów na zmianę przeznaczenia. Mapa powinna zawierać treść mapy gospodarczej lasów.
 5. Ekonomiczne uzasadnienie projektowanego przeznaczenia, uwzględniające w szczególności:
   a) sumę należności i opłat rocznych za grunty projektowane do przeznaczenia na cele nieleśne
   b) przewidywany rozmiar strat, które poniesie leśnictwo w wyniku ujemnego oddziaływania inwestycji lokalizowanych na gruntach projektowanych do przeznaczenia na cele nieleśne

 6. Opinia Izby Rolniczej w Opolu
Opłaty: zwolnione z opłat
Organ właściwy: Marszałek Województwa
Miejsce składania dokumentów: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego – Kancelaria Ogólna
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
lub Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi - sekretariat
ul. Hallera 9
45-876 Opole
Tryb odwoławczy: odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od otrzymania decyzji
Podstawa prawna: art.7 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 909 z późn. zm.)
Osoba odpowiedzialna: Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Wiesław Kryniewski
‹‹‹
Góra
Informację wprowadził (a): Marzena Lukowska (2014-10-01 09:20:20)
Informację zmodyfikował (a): Iwona Marek (2016-10-10 12:00:40)
Data aktualizacji: 2020-01-02
Liczba odwiedzin: 429077
Administracja Redakcja BIP Rejestr zmian
wykonanie P®ESTO