Książka teleadresowa Tapety pulpitu Mapa serwisu Wyślij pocztówkę Dla niepełnosprawnych Dodaj do ulubionych Kontakt Strona główna
Co nowego Menu podmiotowe Menu tematyczne Inne
Wyszukiwarka sprawPowiększ tekst Zmniejsz tekst Drukuj Powrót
Menu podmiotowe ›› Urząd Marszałkowski ›› Załatwianie spraw w urzędzie ›› Wyszukiwarka spraw 
[nowe wyszukiwanie]
Tytuł: Informacja o wyrobach zawierających azbest
Kategoria: Środowisko
Komórka organizacyjna: Referat Gospodarki Odpadami
Podmioty uprawnione: Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą posiadający wyroby zawierające azbest.
Wymagania i potrzebne dokumenty: Informacja o wyrobach zawierających azbest, którą wykorzystujący wyroby zawierające azbest przedkłada corocznie właściwemu marszałkowi województwa w terminie do dnia 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy, powinna być zgodna z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest.
Organ właściwy: Marszałek Województwa – przyjecie i weryfikacja informacji
Miejsce składania dokumentów: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Ochrony Środowiska
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska(Dz. U. z 2013r. poz. 1232 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 3, poz. 20 z późn. zm.).
  3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywani i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. z 2002r. Nr 96, poz. 860).
  4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest - zał. Nr 3 (Dz. U. z 2011r., Nr 8 poz. 31).
Osoba odpowiedzialna: Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska
‹‹‹
Góra
Informację wprowadził (a): Katarzyna Piechówka (2014-01-17 12:43:38)
Informację zmodyfikował (a): Katarzyna Piechówka (2014-01-17 12:45:51)
Data aktualizacji: 2020-01-02
Liczba odwiedzin: 428921
Administracja Redakcja BIP Rejestr zmian
wykonanie P®ESTO