Książka teleadresowa Tapety pulpitu Mapa serwisu Wyślij pocztówkę Dla niepełnosprawnych Dodaj do ulubionych Kontakt Strona główna
Co nowego Menu podmiotowe Menu tematyczne Inne
Wyszukiwarka sprawPowiększ tekst Zmniejsz tekst Drukuj Powrót
Menu podmiotowe ›› Urząd Marszałkowski ›› Załatwianie spraw w urzędzie ›› Wyszukiwarka spraw 
[nowe wyszukiwanie]
Tytuł: Udostępnianie informacji geologicznej zgromadzonej w wojewódzkim archiwum geologicznym
Kategoria: Środowisko
Komórka organizacyjna: Referat Geologii
Podmioty uprawnione: Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej ubiegające się o udostępnienie informacji geologicznej.
Wymagania i potrzebne dokumenty: Wniosek o udostępnienie informacji geologicznej - wg wzoru
  UWAGI!!!
 • W przypadku gdy prawo do informacji geologicznej określonej we wniosku przysługuje Skarbowi Państwa, a przedmiotem udostępnienia jest informacja geologiczna wykorzystywana w celu określonym w art. 100 ust. 2 ustawy (tj. w zakresie: wydobywania kopalin ze złóż, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz podziemnego składowania odpadów) lub informacja w postaci danych geologicznych zawartych w dokumentach oraz zbiorach danych geologicznych, do wniosku o udostępnienie dołącza się umowę na korzystanie z informacji geologicznej zawartą z Ministrem Środowiska.
 • W przypadku gdy wyłączne prawo do korzystania z informacji geologicznej określonej we wniosku przysługuje podmiotom innym niż Skarb Państwa, do wniosku o udostępnienie informacji dołącza się pisemną zgodę podmiotu, któremu takie prawo przysługuje.
 • Informacja geologiczna pochodząca z bieżącego dokumentowania przebiegu robót geologicznych i ich wyników nie podlega wglądowi i udostępnieniu do czasu zakończenia działalności będącej źródłem tej informacji.
Opłaty: brak
Organ właściwy: Marszałek Województwa - decyzja administracyjna
Miejsce składania dokumentów: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Ochrony Środowiska
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
Tryb odwoławczy: brak
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015r., poz. 196 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (Dz. U. Nr 282, poz. 1657).
 • Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Mikołajewicz - Geolog Wojewódzki
  Wnioski:
  Wzór - wniosek o udostępnienie informacji geologicznej (PDF, 267.05 kB)
  ‹‹‹
  Góra
  Informację wprowadził (a): Iwona Marek (2012-10-22 12:27:24)
  Informację zmodyfikował (a): Iwona Marek (2015-10-21 12:38:42)
  Data aktualizacji: 2020-01-02
  Liczba odwiedzin: 428922
  Administracja Redakcja BIP Rejestr zmian
  wykonanie P®ESTO