Książka teleadresowa Tapety pulpitu Mapa serwisu Wyślij pocztówkę Dla niepełnosprawnych Dodaj do ulubionych Kontakt Strona główna
Co nowego Menu podmiotowe Menu tematyczne Inne
Wyszukiwarka sprawPowiększ tekst Zmniejsz tekst Drukuj Powrót
Menu podmiotowe ›› Urząd Marszałkowski ›› Załatwianie spraw w urzędzie ›› Wyszukiwarka spraw 
[nowe wyszukiwanie]
Tytuł: Sprawozdanie w sprawie naliczenia opłaty za wprowadzanie substancji kontrolowanych na rynek krajowy
Kategoria: Środowisko
Komórka organizacyjna: Referat Gospodarki Odpadami
Podmioty uprawnione: Podmiot wprowadzający po raz pierwszy do obrotu (producent substancji kontrolowanych, podmiot dokonujący przywozu substancji kontrolowanych) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  • wodorochlorofluorowęglowodory (HCFC), z wyjątkiem wykorzy -stywanych do produkcji innych substancji,
  • chlorofluorowęglowodory (CFC), z wyjątkiem wykorzystywanych do produkcji leków,
  • bromometan z wyjątkiem zastosowań kwarantannowych i przedwysyłkowych zarówno nowe (od producenta, dystrybutora), odzyskane, jak i po regeneracji.
Wymagania i potrzebne dokumenty: Prawidłowo sporządzone sprawozdanie, którego wzór został ogłoszony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2005r. sprawie wzoru sprawozdania o wpływach z tytułu opłaty za substancje kontrolowane (Dz. U. Nr 13, poz. 108).

Sprawozdanie o którym mowa w w/w Rozporządzeniu należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.

Naliczoną opłatę za wprowadzanie substancji kontrolowanych należy przekazać na następujące konto bankowe:

15 1160 2202 0000 0001 5354 8624
Organ właściwy: Marszałek Województwa
Miejsce składania dokumentów: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Ochrony Środowiska
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263 z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2005r. w sprawie wzoru sprawozdania o wpływach z tytułu opłaty za substancje kontrolowane (Dz. U. Nr 13, poz. 108).
  3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2005r. w sprawie wysokości stawki opłaty za substancje kontrolowane (Dz. U. Nr 13, poz. 107).
Osoba odpowiedzialna: Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska
Pliki do pobrania:
Załącznik nr 1 – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2005r. (Dz. U. Nr 13, poz. 108) (PDF, 39.89 kB)
Załącznik nr 2 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2005r. (Dz. U. Nr 13, poz. 107) (PDF, 133.52 kB)
‹‹‹
Góra
Informację wprowadził (a): Sylwia Jóźków (2010-10-21 13:55:25)
Informację zmodyfikował (a): Krzysztof Sługocki (2011-02-25 13:21:58)
Data aktualizacji: 2020-01-02
Liczba odwiedzin: 428938
Administracja Redakcja BIP Rejestr zmian
wykonanie P®ESTO