Książka teleadresowa Tapety pulpitu Mapa serwisu Wyślij pocztówkę Dla niepełnosprawnych Dodaj do ulubionych Kontakt Strona główna
Co nowego Menu podmiotowe Menu tematyczne Inne
Wyszukiwarka sprawPowiększ tekst Zmniejsz tekst Drukuj Powrót
Menu podmiotowe ›› Urząd Marszałkowski ›› Załatwianie spraw w urzędzie ›› Wyszukiwarka spraw 
[nowe wyszukiwanie]
Tytuł: Sprawozdania dotyczące podmiotów wprowadzających baterie i akumulatory na rynek krajowy
Kategoria: Środowisko
Komórka organizacyjna: Referat Gospodarki Odpadami
Podmioty uprawnione: Podmioty wprowadzające na rynek krajowy baterie i akumulatory.
Wymagania i potrzebne dokumenty: Prawidłowo sporządzone sprawozdania wprowadzający na rynek krajowy baterie i akumulatory powinien złożyć:
 1. sprawozdanie o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów (w przypadku zakończenia działalności gospodarczej w zakresie wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów ww. sprawozdanie „wprowadzający” składa w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności) zgodnie Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 września 2009r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów (Dz. U. Nr 172, poz. 1341).
 2. sprawozdanie dot. wykazu zakładów przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów, z którymi wprowadzający ma zawartą umowę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów (Dz. U. Nr 31, poz. 164)
 3. wprowadzający baterie przenośne lub akumulatory przenośne sporządza i przedkłada marszałkowi województwa roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej. Opłata produktowa jest wpłacana na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego w terminie do dnia 15 marca następującego po roku, którego opłata dotyczy (opłata produktowa ponoszona jest przez wprowadzającego baterie przenośne lub akumulatory przenośne w przypadku nie osiągnięcia przez niego określonych poziomów zbierania) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 września 2009r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (Dz. U. Nr 160, poz. 1274).
 4. wprowadzający baterie lub akumulatory sporządza i przedkłada marszałkowi województwa roczne sprawozdanie o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne (wprowadzający baterie lub akumulatory, jest obowiązany do finansowania publicznych kampanii edukacyjnych. Wykonując powyższy obowiązek wprowadzający: przeznacza na publiczne kampanie edukacyjne, albo - przekazuje, w terminie do dnia 15 marca następującego roku na wyodrębniony rachunek urzędu marszałkowskiego – co najmniej 0,1% swoich przychodów z tytułu wprowadzenia do obrotu baterii i akumulatorów na terytorium kraju osiąganych w danym roku kalendarzowym) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne (Dz. U. Nr 31, poz. 165).
 5. wprowadzający baterie lub akumulatory sporządza i przedkłada marszałkowi województwa roczne sprawozdanie z osiągniętych poziomów zbierania wraz z wykazem punktów zbierania prowadzonych przez danego zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory oraz wykazem miejsc odbioru, z których zbierający odbiera zużyte baterie przenośne lub zużyte akumulatory przenośne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 września 2009r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o osiągniętych poziomach zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (Dz. U. z 2009r., Nr 163, poz. 1304).


Nr konta bankowego na który należy wpłacić naliczoną opłatę produktową oraz środki finansowe przeznaczone na realizację kampanii edukacyjnych, związanych z podnoszeniem świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami z użytymi bateriami i akumulatorami, oraz wspomagające osiągnięcie wysokiego poziomu selektywnego zbierania tych odpadów:

61 1160 2202 0000 0001 5350 4146


Sprawozdania o których mowa w w/w Rozporządzeniach należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.
Organ właściwy: Marszałek Województwa
Miejsce składania dokumentów: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Ochrony Środowiska
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2009r. Nr 79, poz. 666 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 września 2009r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów (Dz. U. Nr 172, poz. 1341).
 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów (Dz. U. Nr 31, poz. 164)
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 września 2009r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (Dz. U. Nr 160, poz. 1274).
 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne (Dz. U. Nr 31, poz. 165).
 6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 września 2009r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o osiągniętych poziomach zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (Dz. U. Nr 163, poz. 1304).
Osoba odpowiedzialna: Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska
Pliki do pobrania:
Załącznik nr 1: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 września 2009r. (Dz. U. Nr 172, poz. 1341) (PDF, 91.99 kB)
Załącznik nr 2: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2010r. (Dz. U. Nr 31, poz. 164) (PDF, 145.44 kB)
Załącznik nr 3: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 września 2009r. (Dz. U. Nr 160, poz. 1274) (PDF, 99.31 kB)
Załącznik nr 4: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2010r. (Dz. U. Nr 31, poz. 165) (PDF, 221.67 kB)
Załącznik nr 5: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 września 2009r. (Dz. U. Nr 163, poz.1304) (PDF, 151.38 kB)
Wykaz miejsc odbioru baterii (PDF, 76.94 kB)
‹‹‹
Góra
Informację wprowadził (a): Sylwia Jóźków (2010-10-20 14:53:11)
Informację zmodyfikował (a): Iwona Marek (2016-11-07 11:06:53)
Data aktualizacji: 2020-01-02
Liczba odwiedzin: 428933
Administracja Redakcja BIP Rejestr zmian
wykonanie P®ESTO