Książka teleadresowa Tapety pulpitu Mapa serwisu Wyślij pocztówkę Dla niepełnosprawnych Dodaj do ulubionych Kontakt Strona główna
Co nowego Menu podmiotowe Menu tematyczne Inne
Wyszukiwarka sprawPowiększ tekst Zmniejsz tekst Drukuj Powrót
Menu podmiotowe ›› Urząd Marszałkowski ›› Załatwianie spraw w urzędzie ›› Wyszukiwarka spraw 
[nowe wyszukiwanie]
Tytuł: Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem działań krótkoterminowych
Kategoria: Środowisko
Komórka organizacyjna: Zespół Polityki Ekologicznej
Podmioty uprawnione: Społeczeńtwo
Organ właściwy: Marszałek Województwa Opolskiego
Miejsce składania dokumentów: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Ochrony Środowiska ul. Piastowska 14 45-082 Opole
Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1028),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. z 2011 r. Nr 95, poz. 558),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. z 2012 r. poz. 914),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. z 2012 r. poz. 1034),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1032).
Osoba odpowiedzialna: Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska
Pliki do pobrania:
Program POP-u strefy opolskiej (PDF, 3870.67 kB)
Wytyczne do sprawozdania z realizacji POP strefa opolska (PDF, 226.01 kB)
Tabele sprawozdawcze z realizacji POP strefa opolska (XLSX, 55.8 kB)
‹‹‹
Góra
Informację wprowadził (a): Mariusz Bogucki (2009-04-30 15:33:04)
Informację zmodyfikował (a): Katarzyna Piechówka (2014-06-04 10:04:44)
Data aktualizacji: 2020-01-02
Liczba odwiedzin: 428910
Administracja Redakcja BIP Rejestr zmian
wykonanie P®ESTO