Książka teleadresowa Tapety pulpitu Mapa serwisu Wyślij pocztówkę Dla niepełnosprawnych Dodaj do ulubionych Kontakt Strona główna
Co nowego Menu podmiotowe Menu tematyczne Inne
Wyszukiwarka sprawPowiększ tekst Zmniejsz tekst Drukuj Powrót
Menu podmiotowe ›› Urząd Marszałkowski ›› Załatwianie spraw w urzędzie ›› Wyszukiwarka spraw 
[nowe wyszukiwanie]
Tytuł: Program Ochrony Powietrza dla powiatu kędzierzyńsko - kozielskiego w zakresie emisji benzenu i pyłu PM10
Kategoria: Środowisko
Komórka organizacyjna: Referat Pozwoleń Środowiskowych
Podmioty uprawnione: Społeczeństwo
Organ właściwy: Marszałek Województwa Opolskiego
Miejsce składania dokumentów: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Ochrony Środowiska ul. Piastowska 14 45-082 Opole
Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy ochrony powietrza (Dz. U. Nr 38, poz.220 i 221),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. Nr 52, poz. 310 )
Osoba odpowiedzialna: Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska
Pliki do pobrania:
Program POP-u dla powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego (PDF, 14046.89 kB)
Uchwała Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany „Programu ochrony powietrza dla powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego” (PDF, 60.22 kB)
Wytyczne do sprawozdania z realizacji programu ochrony powietrza (PDF, 33.72 kB)
Wzór sprawozdania z realizacji programu ochrony powietrza (DOC, 54.5 kB)
‹‹‹
Góra
Informację wprowadził (a): Krzysztof Sługocki (2009-02-23 09:50:22)
Informację zmodyfikował (a): Krzysztof Sługocki (2011-02-25 13:04:25)
Data aktualizacji: 2020-01-02
Liczba odwiedzin: 428928
Administracja Redakcja BIP Rejestr zmian
wykonanie P®ESTO