Książka teleadresowa Tapety pulpitu Mapa serwisu Wyślij pocztówkę Dla niepełnosprawnych Dodaj do ulubionych Kontakt Strona główna
Co nowego Menu podmiotowe Menu tematyczne Inne
Wyszukiwarka sprawPowiększ tekst Zmniejsz tekst Drukuj Powrót
Menu podmiotowe ›› Urząd Marszałkowski ›› Załatwianie spraw w urzędzie ›› Wyszukiwarka spraw 
[nowe wyszukiwanie]
Tytuł: Decyzje w sprawach zwolnienia z zakazów określonych w art. 88n ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)
Kategoria: Rolnictwo
Komórka organizacyjna: Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Przedmiot sprawy: Zwolnienie z zakazów określonych w art. 88n ust. 1 jeżeli nie wpłyną na szczelność i stabilność wałów przeciwpowodziowych tj:
 • przejeżdżania przez wały oraz wzdłuż korony wałów pojazdami lub konno oraz przepędzania zwierząt, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych;
 • uprawy gruntu, sadzenia drzew lub krzewów na wałach oraz w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału po stronie odpowietrznej;
 • rozkopywania wałów, wbijania słupów, ustawiania znaków przez nieupoważnione osoby;
 • wykonywania obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek, dołów oraz rowów w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału po stronie odpowietrznej;
 • uszkadzania darniny lub innych umocnień skarp i korony wałów.
Podmioty uprawnione: Osoby fizyczne, przedsiębiorstwa, państwowe jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
Wymagania i potrzebne dokumenty:
 • wniosek inwestora lub jego pełnomocnika o wydanie decyzji zwalniającej , ze wskazaniem inwestora,
 • charakterystyka planowanych działań wraz z podstawowymi danymi technicznymi i opisem planowanej technologii robót,
 • oryginał bądź uwierzytelniona przez organ wydający kopia uzgodnienia z administratorem wałów i rzeki, warunków dla zamierzonych działań,
 • aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesionym schematem planowanych robót oraz linią wyznaczającą 50 m od stopy wału,
 • aktualna mapa lokalizacyjna przedsięwzięcia w skali 1:100 000
 • w przypadku planowania robót, które mogą naruszyć strukturę korpusu lub podłoża wałów klasy I,II, lub III – należy dołączyć badania hydrogeologiczne wraz z opinią dotyczącą wpływu tych robót na szczelność i stabilność wałów,
 • w przypadku inwestora, który jest spółką prawa handlowego – należy dołączyć ksero aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), stwierdzone za zgodność z oryginałem przez Kancelarie Notarialną,
 • w przypadku innych przedsiębiorców zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej,
 • w przypadku działania z upoważnienia inwestora – oryginał dokumentu stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz ksero stwierdzonego za zgodność z oryginałem dowodu zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.
Opłaty: Na podstawie ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.):
 • za wydanie decyzji zwalniającej opłata skarbowa w wysokości 82 zł,
 • za wydane pełnomocnictwo do występowania w imieniu Inwestora, opłata skarbowa wynosi 17 zł,
 • za wydanie decyzji odmawiającej lub o umorzeniu postępowania opłata skarbowa w wysokości 10 zł,
 • od opłaty skarbowej zwolniony jest inwestor, który jest państwową jednostką budżetową lub samorządową.
  Dowód wpłaty opłaty skarbowej za wydaną decyzję (w tytule proszę wpisać numer nadany decyzji i datę jej wydania) załączyć w formie ksera potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione.
  Opłaty skarbowe należy uiścić w kasie organu podatkowego (Prezydent Miasta Opola), mieszczącej się w Urzędzie Miasta Opole, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole lub na wskazany rachunek bankowy na stronie BIP Urzędu Miasta Opole.
Organ właściwy: Marszałek Województwa Opolskiego
Miejsce składania dokumentów: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Tryb odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze za pośrednictwem Marszałka Województwa Opolskiego
Uwagi: Pracownicy prowadzący sprawy w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Referat Ochrony Gruntów Rolnych i Gospodarki Wodnej:
Robert Spólnicki, tel. 77 44 82 118
Marian Magdziarz, tel. 77 44 82 106
Podstawa prawna: Art. 88n ust. 3 w związku z art. 88n ust. 1 ustawy Prawo wodne (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 239, poz. 2019)
Osoba odpowiedzialna: Wiesław Kryniewski - Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
‹‹‹
Góra
Informację zmodyfikował (a): Katarzyna Piechówka (2013-09-30 14:55:51)
Data aktualizacji: 2020-01-02
Liczba odwiedzin: 429081
Administracja Redakcja BIP Rejestr zmian
wykonanie P®ESTO