Książka teleadresowa Tapety pulpitu Mapa serwisu Wyślij pocztówkę Dla niepełnosprawnych Dodaj do ulubionych Kontakt Strona główna
Co nowego Menu podmiotowe Menu tematyczne Inne
Wyszukiwarka sprawPowiększ tekst Zmniejsz tekst Drukuj Powrót
Menu podmiotowe ›› Urząd Marszałkowski ›› Załatwianie spraw w urzędzie ›› Wyszukiwarka spraw 
[nowe wyszukiwanie]
Tytuł: Opiniowanie wniosków w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych w zakresie określonym ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 909 z późn.zm.)
Kategoria: Rolnictwo
Komórka organizacyjna: Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Nr pokoju: Referat Rolnictwa i Łowiectwa,
Przedmiot sprawy: Wydawanie opinii do wniosków kierowanych do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III na cele nierolnicze
Podmioty uprawnione: Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta
Wymagania i potrzebne dokumenty:
 • Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze.
 • Uzasadnienie potrzeby zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze.
 • Wykaz powierzchni gruntów przewidzianych do zmiany przeznaczenia z uwzględnieniem klas bonitacyjnych gruntów rolnych oraz określeniem celu przeznaczenia w projekcie planu.
 • Załączniki graficzne, w tym mapa poglądowa oraz mapy ewidencji gruntów i budynków, na których należy zaznaczyć w sposób czytelny tereny już zainwestowane oraz tereny posiadające już zgody właściwych organów na zmianę przeznaczenia.
 • ekonomiczne uzasadnienie projektowanego przeznaczenia, uwzględniające w szczególności:
   a) sumę należności i opłat rocznych za grunty projektowane do przeznaczenia na cele nierolnicze
   b) przewidywany rozmiar strat, które poniesie rolnictwo w wyniku ujemnego oddziaływania inwestycji lokalizowanych na gruntach projektowanych do przeznaczenia na cele nierolnicze.

Dokumenty wymagane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi -wykaz dokumentów dostępny na stronie: https://bip.minrol.gov.pl/Informacje-Branzowe/Gospodarka-Ziemia

Opłaty: Zwolnione z opłat
Organ właściwy: Marszałek Województwa
Miejsce składania dokumentów: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Kancelaria Ogólna ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
lub Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi - sekretariat ul. Hallera 9, 45-876 Opole
Uwagi: Wniosek oraz całość dokumentacji należy sporządzić w 2 egzemplarzach
Podstawa prawna: Art. 7 ust. 1, art. 10 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 909 z późn. zm.)
Osoba odpowiedzialna: Wiesław Kryniewski - Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
‹‹‹
Góra
Informację zmodyfikował (a): Iwona Marek (2016-10-10 11:52:20)
Data aktualizacji: 2020-01-02
Liczba odwiedzin: 429092
Administracja Redakcja BIP Rejestr zmian
wykonanie P®ESTO