Książka teleadresowa Tapety pulpitu Mapa serwisu Wyślij pocztówkę Dla niepełnosprawnych Dodaj do ulubionych Kontakt Strona główna
Co nowego Menu podmiotowe Menu tematyczne Inne
Wyszukiwarka sprawPowiększ tekst Zmniejsz tekst Drukuj Powrót
Menu podmiotowe ›› Urząd Marszałkowski ›› Załatwianie spraw w urzędzie ›› Wyszukiwarka spraw 
[nowe wyszukiwanie]
Tytuł: Dofinansowanie dla gmin i powiatów ze środków budżetu Województwa Opolskiego realizacji zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych
Kategoria: Rolnictwo
Komórka organizacyjna: Referat Ochrony Gruntów Rolnych i Gospodarki Wodnej
Przedmiot sprawy: Dofinansowywanie zadań, określonych w art. 22c. ust. 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w szczególności:
 1. rekultywacja na cele rolnicze gruntów położonych, w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na obszarach rolniczej przestrzeni produkcyjnej, zdewastowanych lub zdegradowanych przez nieustalone osoby, w wyniku klęsk żywiołowych, powodzi lub ruchów masowych ziemi oraz rolnicze zagospodarowanie gruntów zrekultywowanych;
 2. przeciwdziałanie erozji gleb na gruntach rolnych;
 3. budowa i przebudowa (modernizacja) dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
 4. budowa i przebudowa (modernizacja) dróg dojazdowych do gruntów rolnych realizowanych w zakresie zagospodarowania poscaleniowego;
 5. wykonywanie badań płodów rolnych, uzyskiwanych na obszarach ograniczonego użytkowania, o których mowa w art. 16 ustawy;
 6. wykonywanie niezbędnych z zakresu ochrony gruntów rolnych dokumentacji i ekspertyz;
 7. wykonywanie zastępcze obowiązków określonych w ustawie;
 8. wdrażanie i upowszechnianie wyników prac naukowo-badawczych, związanych z ochroną gruntów rolnych;
 9. zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych oraz zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów.
Podmioty uprawnione: Gmina, Powiat
Wymagania i potrzebne dokumenty:
 1. wniosek o dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Opolskiego budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych wraz z załącznikami;
 2. wniosek o dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Opolskiego zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych;
 3. dla pozostałych zadań (brak jest formularza wniosku), wniosek powinien zawierać przynajmniej:
  • nazwę i adres wnioskodawcy,
  • nazwę, opis oraz cel zadania,
  • rodzaj i rozmiar prac do wykonania,
  • planowany termin realizacji zadania,
  • koszt całkowity zadania i koszt części kwalifikowalnej,
  • udział własny w kosztach kwalifikowalnych zadania;
 4. do wniosku dotyczącego rekultywacji gruntów, wymagane są:
  • ostateczna decyzja starosty określająca osobę zobowiązaną do rekultywacji gruntów,
  • kierunek i termin wykonania rekultywacji,
  • projekt techniczny,
  • kosztorys inwestorski, w tym przedmiar robót,
  • upoważnienie do potwierdzania kopii dokumentów za zgodność z oryginałem - jeśli zostało udzielone;
 5. do wniosku dotyczącego usuwania skutków zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej, wymagane są:
  • kosztorys ofertowy wraz z przedmiarem robót,
  • umowa z wykonawcą lub zlecenie wykonania zadania przez samorządowy zakład budżetowy, którego wnioskodawca jest organem założycielskim;
Opłaty: brak
Organ właściwy: Zarząd Województwa Opolskiego
Miejsce składania dokumentów: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
lub siedziba Departamentu Rolnictwa i Rowoju Wsi
ul. Hallera 9, 45-867 Opole
Uwagi: Kontakt:
Sekretariat
tel. : (+48) 77 44 82 100
fax: (+48) 77 44 82 101
drw@opolskie.pl

Osoby prowadzące sprawę:
Joanna Falkowska, j.falkowska@opolskie.pl tel. : (+48) 77 44 82 113
Beata Stotko, b.stotko@opolskie.pl tel.: (+48) 77 44 82 114
Podstawa prawna:
Osoba odpowiedzialna: Wiesław Kryniewski - Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
‹‹‹
Góra
Informację zmodyfikował (a): Iwona Marek (2015-09-04 10:46:00)
Data aktualizacji: 2020-01-02
Liczba odwiedzin: 429048
Administracja Redakcja BIP Rejestr zmian
wykonanie P®ESTO