Książka teleadresowa Tapety pulpitu Mapa serwisu Wyślij pocztówkę Dla niepełnosprawnych Dodaj do ulubionych Kontakt Strona główna
Co nowego Menu podmiotowe Menu tematyczne Inne
Wyszukiwarka sprawPowiększ tekst Zmniejsz tekst Drukuj Powrót
Menu podmiotowe ›› Urząd Marszałkowski ›› Załatwianie spraw w urzędzie ›› Wyszukiwarka spraw 
[nowe wyszukiwanie]
Tytuł: Ewidencja zaszeregowania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów i kategorii
Kategoria: Turystyka
Komórka organizacyjna: Departament Kultury, Sportu i Turystyki
Podmioty uprawnione: Przedsiębiorcy spełniający wymagania określone w ustawie o usługach turystycznych z 29 sierpnia 1997 r.oraz
  • rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie,
  • rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego
Wymagania i potrzebne dokumenty:
  • wniosek z danymi zawartymi w § 5.2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 19 sierpnia 2004 r.
  • dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań budowlanych, przeciwpożarowych i sanitarnych - § 5.3 ww. rozporządzenia,
  • zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON przedsiębiorcy, wydane przez właściwy urząd statystyczny, a także odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  • dowód wniesienia opłaty za dokonanie oceny spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych, dla poszczególnych rodzajów i kategorii obiektów hotelarskich
Organ właściwy: Marszałek Województwa – decyzja o zaszeregowaniu do rodzaju i nadania kategorii
Miejsce składania dokumentów: Pocztą na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
lub bespośrednio w Departamencie Kultury, Sportu i Turystyki, ul. Żeromskiego 3, III piętro
Podstawa prawna:
  1. ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  2. rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie
  3. rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego
Osoba odpowiedzialna: Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki
Pliki do pobrania:
Wykaz obiektów hotelarskich będących w ewidencji Marszałka Województwa Opolskiego (PDF, 70.14 kB)
Opłaty za dokonanie oceny spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektu hotelarskiego (PDF, 23.05 kB)
Poradnik - Jak zorganizować camping (PDF, 1841.76 kB)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (tekst ujednolicony) (PDF, 197.37 kB)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity) (PDF, 338.75 kB)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich (...) (PDF, 284.31 kB)
Kodeks wykroczeń z dnia 20 maja 1971r. (PDF, 322.94 kB)
Wnioski:
Wniosek do Marszałka Województwa Opolskeigo o wydanie przyrzeczenia zaszeregowania obiektu świadczącego usługi hotelarskie do ok (DOC, 34 kB)
Wniosek o zaszeregowanie obiektu świadczącego usługi hotelarskie do określonego rodzaju i nadanie kategorii. (DOC, 39.5 kB)
Wniosek o potwierdzenie/zmianę zaszeregowania obiektu świadczącego usługi hotelarskie do określonego rodzaju i nadanie kategorii (DOCX, 18.93 kB)
‹‹‹
Góra
Informację zmodyfikował (a): Iwona Marek (2016-11-07 12:18:54)
Data aktualizacji: 2020-01-02
Liczba odwiedzin: 429072
Administracja Redakcja BIP Rejestr zmian
wykonanie P®ESTO