Książka teleadresowa Tapety pulpitu Mapa serwisu Wyślij pocztówkę Dla niepełnosprawnych Dodaj do ulubionych Kontakt Strona główna
Co nowego Menu podmiotowe Menu tematyczne Inne
Pełnomocnik ds. Organizacji PozarządowychPowiększ tekst Zmniejsz tekst Drukuj Powrót
Inne ›› Współpraca z organizacjami pozarządowymi ›› Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych 

Osobami pracującymi w komórce, odpowiedzialnymi za współpracę Samorządu Województwa Opolskiego z organizacjami pozarządowymi województwa opolskiego są:

Izabela Podobińska - Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych: tel. 77 54 16 593,

Milena Englot - Brzozowska - Podinspektor w komórce Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych: tel. 77 54 16 417,

Monika Jodko - Inspektor w komórce Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych: tel. 77 54 16 417.

Zakres działania:

 • realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w szczególności:
 • sporządzanie projektów uchwał Sejmiku Województwa i Zarządu Województwa,
 • sporządzanie projektów programu współpracy samorządu województwa opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz sprawozdań z realizacji programów we współpracy z departamentami UMWO,
 • współpraca z departamentami przy realizacji programu,
 • sporządzanie sprawozdania z realizacji zadań określonych ww. ustawie na rzecz Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
 • kontrola organizacji pożytku publicznego zleconych przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego,
 • prowadzenie stron internetowych dla organizacji pozarządowych, w tym portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.opolskie.pl,
 • prowadzenie spraw związanych ze współpracą samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami wspierającymi działalność tych organizacji,
 • prowadzenie baz danych organizacji pozarządowych działających na terenie województwa opolskiego oraz współpracujących z samorządem województwa,
 • przeprowadzanie, koordynowanie i nadzorowanie organizacji otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pożytku publicznego,
 • opracowywanie procedur związanych ze współpracą Samorządu Województwa Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
 • organizowanie spotkań, szkoleń i konferencji dla organizacji pozarządowych województwa opolskiego,
 • opiniowanie wniosków wpływających od organizacji pozarządowych dotyczących szeroko rozumianej współpracy z samorządem województwa, biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy prawa oraz priorytety samorządu województwa w tym zakresie,
 • prowadzenie biblioteczki dla organizacji pozarządowych,
 • gromadzenie wydawnictw i informacji związanych z organizacjami pozarządowymi, a zwłaszcza dotyczących współpracy administracji publicznej z tymi organizacjami, • prowadzenie strony internetowej dotyczącej organizacji pozarządowych,
 • współpraca z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego, w tym obsługa organizacyjna posiedzeń Rady.
 • Osoba odpowiedzialna za treść: Izabela Podobińska - Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych

  Góra
  Informację wprowadził (a): Iwona Marek (2016-09-22 12:09:20)
  Informację zmodyfikował (a): Iwona Marek (2016-09-22 12:18:03)
  Data aktualizacji: 2020-01-02
  Liczba odwiedzin: 1000
  Administracja Redakcja BIP Rejestr zmian
  wykonanie P®ESTO