Książka teleadresowa Tapety pulpitu Mapa serwisu Wyślij pocztówkę Dla niepełnosprawnych Dodaj do ulubionych Kontakt Strona główna
Co nowego Menu podmiotowe Menu tematyczne Inne
Wykaz formularzy do pobraniaPowiększ tekst Zmniejsz tekst Drukuj Powrót
Menu podmiotowe ›› Urząd Marszałkowski ›› Załatwianie spraw w urzędzie ›› Wykaz formularzy do pobrania 
Wzory druków do ściągnięcia, niezbędnych do załatwienia poszczególnych spraw

Kategoria:
Regulamin przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego dla uczniów / słuchaczy / studentów (PDF, 87.64 kB)
(Przyznawanie stypendiów Marszałka Województwa dla uczniów/słuchaczy/studentów)
Opłaty za dokonanie oceny spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektu hotelarskiego (PDF, 23.05 kB)
(Ewidencja zaszeregowania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów i kategorii)
Wykaz obiektów hotelarskich będących w ewidencji Marszałka Województwa Opolskiego (PDF, 57.45 kB)
(Ewidencja zaszeregowania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów i kategorii)
Wykaz przedsiębiorców prowadzących punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (PDF, 22.59 kB)
(Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów i punkty zbierania pojazdów )
Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (PDF, 43.08 kB)
(Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów i punkty zbierania pojazdów )
Regulamin przyznawania nagród nauczycielom (PDF, 35.12 kB)
(Przyznawanie Nagród Nauczycielom za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze)
Raport wojewódzki za 2009 rok - Dział 3. Zbieranie odpadów (PDF, 262.09 kB)
(Udostępnienie informacji o środowisku)
Raport wojewódzki za 2009 rok - Dział 2. Odbieranie odpadów komunalnych (XLS, 213.5 kB)
(Udostępnienie informacji o środowisku)
Raport wojewódzki za 2009 rok - Dział 1. Wytwarzanie odpadów (XLS, 5960.5 kB)
(Udostępnienie informacji o środowisku)
Raport wojewódzki za 2009 rok - Dział 2. Odbieranie odpadów komunalnych (PDF, 90.99 kB)
(Udostępnienie informacji o środowisku)
Oświadczenie uczestnika przetargu lub rokowań o zapoznaniu się z warunkami (DOC, 27 kB)
(Organizacja przetargów na nieruchomości stanowiącej własność Województwa Opolskiego)
Wzór sprawozdania z realizacji programu ochrony powietrza (DOC, 54.5 kB)
(Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem działań krótkoterminowych)
Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań (PDF, 507.29 kB)
(Weryfikacja sprawozdań o wysokości należnej opłaty produktowej - opakowania)
Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie przykładowego wykazu wyrobów, które uznaje się albo nie uznaje się za opakowanie (PDF, 166.84 kB)
(Weryfikacja sprawozdań o wysokości należnej opłaty produktowej - opakowania)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2004r. w sprawie wzorów formularzy służących do składania rocznych sprawozd (PDF, 166.73 kB)
(Weryfikacja sprawozdań o wysokości należnej opłaty produktowej - produkty)
Wzór 1 - informacja dotycząca opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę ze złoża na terenie jednej gminy (PDF, 44.4 kB)
(Uiszczanie opłaty eksploatacyjnej za kopalinę wydobytą ze złoża)
Wzór 2 - informacja dotycząca opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę ze złoża na terenie więcej niż jednej gminy (PDF, 32.05 kB)
(Uiszczanie opłaty eksploatacyjnej za kopalinę wydobytą ze złoża)
Regulamin przyznawania Nagród Marszałka Województwa Opolskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnia (PDF, 69.22 kB)
(Przyznanie Nagród Marszałka Województwa Opolskiego dla Animatorów i Twórców Kultury)
Stawki 2010 - Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie (PDF, 1327.89 kB)
(Weryfikacja wykazu zawierajacego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska)
Załącznik nr 5: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 września 2009r. (Dz. U. Nr 163, poz.1304) (PDF, 151.38 kB)
(Sprawozdania dotyczące podmiotów wprowadzających baterie i akumulatory na rynek krajowy)
Wzór sprawozdania z realizacji programu ochrony powietrza (DOC, 54.5 kB)
(Program Ochrony Powietrza dla powiatu kędzierzyńsko - kozielskiego w zakresie emisji benzenu i pyłu PM10)
Wytyczne do sprawozdania z realizacji programu ochrony powietrza (PDF, 33.72 kB)
(Program Ochrony Powietrza dla powiatu kędzierzyńsko - kozielskiego w zakresie emisji benzenu i pyłu PM10)
Wzór oświadczenia o treści wynikającej z art. 7.4 ustawy o usługach turystycznych (PDF, 40.06 kB)
(Wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych)
Wzór oświadczenia o treści wynikającej z art. 7.4 ustawy o usługach turystycznych (DOC, 67.5 kB)
(Wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych)
Stawki 2008 - Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2007r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie (PDF, 54.79 kB)
(Weryfikacja wykazu zawierajacego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska)
Raport wojewódzki dotyczący gospodarki odpadami za 2009 rok (PDF, 3113.93 kB)
(Udostępnienie informacji o środowisku)
Regulamin przyznawania Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego "Prymus Opolszczyzny". (PDF, 41.13 kB)
(Przyznawanie Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego "Prymus Opolszczyzny" )
Regulamin przyznawania Nagród Marszałka Województwa Opolskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i rozwoju (PDF, 33.56 kB)
(Przyznanie Nagród Marszałka Województwa Opolskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju i upowszechniania edukacji.)
Pozwolenia Zintegrowane (PDF, 418.61 kB)
(Udostępnienie informacji o środowisku)
Raport wojewódzki za 2009 rok - Dział 3. Zbieranie odpadów (XLS, 1232.5 kB)
(Udostępnienie informacji o środowisku)
Decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi (PDF, 2369.38 kB)
(Udostępnienie informacji o środowisku)
Zezwolenia na prowadzenie dzialalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów (PDF, 2069.13 kB)
(Udostępnienie informacji o środowisku)
Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (PDF, 478.64 kB)
(Udostępnienie informacji o środowisku)
Pozwolenia na wytwarzanie odpadów (PDF, 1732.67 kB)
(Udostępnienie informacji o środowisku)
Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych. (PDF, 59.4 kB)
(Wydawanie decyzji określającej opłatę produktową)
Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (PDF, 106.86 kB)
(Wydawanie decyzji określającej opłatę produktową)
Regulamin Nagrody Artystycznej "Złota Maska" (PDF, 30.97 kB)
(Nagroda Artystyczna Marszałka Województwa Opolskiego "Złota Maska" za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w zakresie sztuki teatralnej )
Program POP-u dla powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego (PDF, 14046.89 kB)
(Program Ochrony Powietrza dla powiatu kędzierzyńsko - kozielskiego w zakresie emisji benzenu i pyłu PM10)
Nowy wzór formularza dotyczątego opłat za korzystanie ze środowiska (DOC, 867.5 kB)
(Weryfikacja wykazu zawierajacego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska)
Program POP-u strefy namysłowsko-oleskiej (PDF, 14207.11 kB)
(Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem działań krótkoterminowych)
Raport wojewódzki dotyczący gospodarki odpadami za 2009 rok (XLS, 24276.5 kB)
(Udostępnienie informacji o środowisku)
Raport wojewódzki za 2009 rok - Dział 1. Wytwarzanie odpadów (PDF, 1042.5 kB)
(Udostępnienie informacji o środowisku)
Program POP-u strefy opolskiej (PDF, 13428.91 kB)
(Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem działań krótkoterminowych)
Program POP-u strefy krapkowicko-strzeleckiej (PDF, 14973.73 kB)
(Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem działań krótkoterminowych)
Stawki 2009 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (PDF, 1314.39 kB)
(Weryfikacja wykazu zawierajacego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska)
Wytyczne do sprawozdania z realizacji programu ochrony powietrza (PDF, 33.72 kB)
(Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem działań krótkoterminowych)
Raport wojewódzki dotyczący gospodarki odpadami za 2008 (PDF, 2707.54 kB)
(Udostępnienie informacji o środowisku)
Raport wojewódzki za 2009 rok - Dział 4. Gospodarowanie odpadami (PDF, 215.08 kB)
(Udostępnienie informacji o środowisku)
Raport wojewódzki za 2009 rok - Dział 4. Gospodarowanie odpadami (XLS, 1035 kB)
(Udostępnienie informacji o środowisku)
Rejestr udzielonych zezwoleń w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami (PDF, 7372.19 kB)
(Udostępnienie informacji o środowisku)
Raport wojewódzki za 2009 rok - Dział 5. Gospodarka komunalnymi osadami ściekowymi (PDF, 139.4 kB)
(Udostępnienie informacji o środowisku)
Raport wojewódzki za 2009 rok - Dział 5. Gospodarka komunalnymi osadami ściekowymi (XLS, 554.5 kB)
(Udostępnienie informacji o środowisku)
Raport wojewódzki za 2009 rok - Dział 6. Rejestr wydanych decyzji w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami (PDF, 843.21 kB)
(Udostępnienie informacji o środowisku)
Raport wojewódzki za 2009 rok - Dział 6. Rejestr wydanych decyzji w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami (XLS, 8070.5 kB)
(Udostępnienie informacji o środowisku)
Raport wojewódzki za 2009 rok - Dział 7. Plany gospodarki odpadami (PDF, 56.99 kB)
(Udostępnienie informacji o środowisku)
Raport wojewódzki za 2009 rok - Dział 7. Plany gospodarki odpadami (XLS, 56.5 kB)
(Udostępnienie informacji o środowisku)
Raport wojewódzki za 2009 rok - Dział 8. Instalacje służące do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (PDF, 643.43 kB)
(Udostępnienie informacji o środowisku)
Raport wojewódzki za 2009 rok - Dział 8. Instalacje służące do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (XLS, 5839 kB)
(Udostępnienie informacji o środowisku)
Raport wojewódzki za 2009 rok - Dział 9. Informacja o gospodarowaniu pojazdami wycofanymi z eksploatacji (PDF, 295.47 kB)
(Udostępnienie informacji o środowisku)
Raport wojewódzki za 2009 rok - Dział 9. Informacja o gospodarowaniu pojazdami wycofanymi z eksploatacji (XLS, 1527 kB)
(Udostępnienie informacji o środowisku)
Raport wojewódzki za 2009 rok - Dział 10. Informacje dotyczące frakcji materiałowych uzyskiwanych przez przedsiębiorcę (PDF, 56.67 kB)
(Udostępnienie informacji o środowisku)
Raport wojewódzki za 2009 rok - Dział 10. Informacje dotyczące frakcji materiałowych uzyskiwanych przez przedsiębiorcę (XLS, 22 kB)
(Udostępnienie informacji o środowisku)
Rejestr udzielonych zezwoleń w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami (XLS, 16430 kB)
(Udostępnienie informacji o środowisku)
Pozwolenia zintegrowane (PDF, 576.2 kB)
(Udostępnienie informacji o środowisku)
Pozwolenia zintegrowane (XLS, 1339 kB)
(Udostępnienie informacji o środowisku)
Pozwolenia na wytwarzanie odpadów (PDF, 1337.8 kB)
(Udostępnienie informacji o środowisku)
Pozwolenia na wytwarzanie odpadów (XLS, 3081 kB)
(Udostępnienie informacji o środowisku)
Decyzje zatwierdzające Programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi (PDF, 1532.04 kB)
(Udostępnienie informacji o środowisku)
Decyzje zatwierdzające Programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi (XLS, 3830 kB)
(Udostępnienie informacji o środowisku)
Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów (PDF, 3534.29 kB)
(Udostępnienie informacji o środowisku)
Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów (XLS, 7056.5 kB)
(Udostępnienie informacji o środowisku)
Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (PDF, 359.59 kB)
(Udostępnienie informacji o środowisku)
Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (XLS, 686.5 kB)
(Udostępnienie informacji o środowisku)
Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia (PDF, 458.84 kB)
(Udostępnienie informacji o środowisku)
Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia (XLS, 728 kB)
(Udostępnienie informacji o środowisku)
Wniosek o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami (DOC, 32 kB)
(Wydawanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami)
Uchwała Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany „Programu ochrony powietrza dla powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego” (PDF, 60.22 kB)
(Program Ochrony Powietrza dla powiatu kędzierzyńsko - kozielskiego w zakresie emisji benzenu i pyłu PM10)
Załącznik nr 1 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2009r. (Dz. U. Nr 223, poz. 1788) (PDF, 105.29 kB)
(Sprawozdanie dotyczące podmiotów zbierających zużyte baterie lub zużyte akumulatory)
Załącznik nr 1 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2009r. (Dz. U. z 2009r. Nr 223, poz. 1789) (PDF, 106.94 kB)
(Sprawozdanie dotyczące prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz informacji o rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania i przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz o osiągniętych poziomach recyklingu)
Załącznik nr 1: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2009r. (Dz. U. Nr 15, poz. 81) (PDF, 116.55 kB)
(Sprawozdanie dotyczące wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej)
Załącznik nr 2: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lipca 2010r. (Dz. U. Nr 130, poz. 882) (PDF, 31.97 kB)
(Sprawozdanie dotyczące wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej)
Załącznik nr 3: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 maja 2010r. (Dz. U. Nr 130, poz. 878) (PDF, 143.21 kB)
(Sprawozdanie dotyczące wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej)
Załącznik nr 1: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 września 2009r. (Dz. U. Nr 172, poz. 1341) (PDF, 91.99 kB)
(Sprawozdania dotyczące podmiotów wprowadzających baterie i akumulatory na rynek krajowy)
Załącznik nr 2: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2010r. (Dz. U. Nr 31, poz. 164) (PDF, 145.44 kB)
(Sprawozdania dotyczące podmiotów wprowadzających baterie i akumulatory na rynek krajowy)
Załącznik nr 3: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 września 2009r. (Dz. U. Nr 160, poz. 1274) (PDF, 99.31 kB)
(Sprawozdania dotyczące podmiotów wprowadzających baterie i akumulatory na rynek krajowy)
Załącznik nr 4: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2010r. (Dz. U. Nr 31, poz. 165) (PDF, 221.67 kB)
(Sprawozdania dotyczące podmiotów wprowadzających baterie i akumulatory na rynek krajowy)
Załącznik nr 1 – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2005r. (Dz. U. Nr 13, poz. 108) (PDF, 39.89 kB)
(Sprawozdanie w sprawie naliczenia opłaty za wprowadzanie substancji kontrolowanych na rynek krajowy)
Załącznik nr 2 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2005r. (Dz. U. Nr 13, poz. 107) (PDF, 133.52 kB)
(Sprawozdanie w sprawie naliczenia opłaty za wprowadzanie substancji kontrolowanych na rynek krajowy)
Załącznik nr 1: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007r. (Dz. U. Nr 101, poz. 686) (PDF, 348.3 kB)
(Wydawanie decyzji określającej karę pieniężną dla posiadacza odpadów lub transportującego odpady, będącego obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów lub przekazywania wymaganych informacji lub sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych lub sporządzania podstawowej charakterystyki odpadów lub przeprowadzania testów zgodności, który nie wykonuje tego obowiązku albo wykonuje go nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym)
Załącznik nr 2: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006r. (Dz. U. Nr 30, poz. 213) (PDF, 115.93 kB)
(Wydawanie decyzji określającej karę pieniężną dla posiadacza odpadów lub transportującego odpady, będącego obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów lub przekazywania wymaganych informacji lub sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych lub sporządzania podstawowej charakterystyki odpadów lub przeprowadzania testów zgodności, który nie wykonuje tego obowiązku albo wykonuje go nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym)
Wzór oświadczenia w związku z wykonywaniem działalności organizatora turystyki/pośrednika turystycznego (DOC, 29.5 kB)
(Wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych)
Program POP-u dla strefy głubczycko-prudnickiej (PDF, 8688.59 kB)
(Program Ochrony Powietrza dla strefy głubczycko-prudnickiej w zakresie pyłu PM10)
Stawki 2011 - Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2010r. ustalające wysokość stawek opłat na rok 2011 (PDF, 145.96 kB)
(Weryfikacja wykazu zawierajacego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska)
Raport wojewódzki dotyczący gospodarki odpadami za 2010 rok (PDF, 3932.53 kB)
(Udostępnienie informacji o środowisku)
Raport wojewódzki dotyczący gospodarki odpadami za 2010 rok (XLS, 29096.5 kB)
(Udostępnienie informacji o środowisku)
Raport wojewódzki za 2011r. - całość z rozbiciem na poszczególne działy (ZIP, 13263.15 kB)
(Udostępnienie informacji o środowisku)
Wykaz miejsc odbioru oraz zbierających zużyte baterie lub zużyte akumulatory na terenie Województwa Opolskiego (PDF, 174.87 kB)
(Udostępnienie informacji o środowisku)
Raport wojewódzki za 2010 rok - Dział 1. Wytwarzanie odpadów (PDF, 1817.27 kB)
(Udostępnienie informacji o środowisku)
Raport wojewódzki za 2010 rok - Dział 1. Wytwarzanie odpadów (XLS, 10937.5 kB)
(Udostępnienie informacji o środowisku)
Raport wojewódzki za 2010 rok - Dział 2. Odbieranie odpadów komunalnych (PDF, 103.78 kB)
(Udostępnienie informacji o środowisku)
Raport wojewódzki za 2010 rok - Dział 2. Odbieranie odpadów komunalnych (XLS, 287 kB)
(Udostępnienie informacji o środowisku)
Raport wojewódzki za 2010 rok - Dział 3. Zbieranie odpadów (PDF, 307.73 kB)
(Udostępnienie informacji o środowisku)
Raport wojewódzki za 2010 rok - Dział 3. Zbieranie odpadów (XLS, 1491.5 kB)
(Udostępnienie informacji o środowisku)
Raport wojewódzki za 2010 rok - Dział 4. Gospodarowanie odpadami (PDF, 245.87 kB)
(Udostępnienie informacji o środowisku)
Raport wojewódzki za 2010 rok - Dział 4. Gospodarowanie odpadami (XLS, 1232.5 kB)
(Udostępnienie informacji o środowisku)
Raport wojewódzki za 2010 rok - Dział 5. Gospodarka komunalnymi osadami ściekowymi (PDF, 141.63 kB)
(Udostępnienie informacji o środowisku)
Raport wojewódzki za 2010 rok - Dział 5. Gospodarka komunalnymi osadami ściekowymi (XLS, 587.5 kB)
(Udostępnienie informacji o środowisku)
Raport wojewódzki za 2010 rok - Dział 6. Rejestr wydanych decyzji w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami (PDF, 742.36 kB)
(Udostępnienie informacji o środowisku)
Raport wojewódzki za 2010 rok - Dział 6. Rejestr wydanych decyzji w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami (XLS, 6846 kB)
(Udostępnienie informacji o środowisku)
Raport wojewódzki za 2010 rok - Dział 7. Plany gospodarki odpadami (PDF, 56.98 kB)
(Udostępnienie informacji o środowisku)
Raport wojewódzki za 2010 rok - Dział 7. Plany gospodarki odpadami (XLS, 56.5 kB)
(Udostępnienie informacji o środowisku)
Raport wojewódzki za 2010 rok - Dział 8. Instalacje służące do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (PDF, 705.85 kB)
(Udostępnienie informacji o środowisku)
Raport wojewódzki za 2010 rok - Dział 8. Instalacje służące do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (XLS, 6402.5 kB)
(Udostępnienie informacji o środowisku)
Raport wojewódzki za 2010 rok - Dział 9. Informacja o gospodarowaniu pojazdami wycofanymi z eksploatacji (PDF, 287.22 kB)
(Udostępnienie informacji o środowisku)
Raport wojewódzki za 2010 rok - Dział 9. Informacja o gospodarowaniu pojazdami wycofanymi z eksploatacji (XLS, 1483 kB)
(Udostępnienie informacji o środowisku)
Raport wojewódzki za 2010 rok - Dział 10. Informacje dotyczące frakcji materiałowych uzyskiwanych przez przedsiębiorcę (PDF, 56.25 kB)
(Udostępnienie informacji o środowisku)
Raport wojewódzki za 2010 rok - Dział 10. Informacje dotyczące frakcji materiałowych uzyskiwanych przez przedsiębiorcę (XLS, 22 kB)
(Udostępnienie informacji o środowisku)
Poradnik - Jak zorganizować camping (PDF, 1841.76 kB)
(Ewidencja zaszeregowania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów i kategorii)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (tekst ujednolicony) (PDF, 197.37 kB)
(Ewidencja zaszeregowania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów i kategorii)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity) (PDF, 338.75 kB)
(Ewidencja zaszeregowania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów i kategorii)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich (...) (PDF, 284.31 kB)
(Ewidencja zaszeregowania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów i kategorii)
Kodeks wykroczeń z dnia 20 maja 1971r. (PDF, 322.94 kB)
(Ewidencja zaszeregowania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów i kategorii)
Rejestr organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek Marszałka Województwa Opolskiego (PDF, 40.5 kB)
(Wydawanie zaświadczeń do przeprowadzania szkoleń kandydatów na pilotów wycieczek i przewodników turystycznych)
Stawki 2012 - Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat na rok 2012 (PDF, 486.1 kB)
(Weryfikacja wykazu zawierajacego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska)
Wykaz decyzji zatwierdzających programy gospodarki odpadami - 16.07.2012 (PDF, 329.5 kB)
(Udostępnienie informacji o środowisku)
Raport wojewódzki za 2010r. - całość z rozbiciem na poszczególne działy (ZIP, 12615.15 kB)
(Udostępnienie informacji o środowisku)
Raport wojewódzki za 2009r. - całość z rozbiciem na poszczególne działy (ZIP, 10550.42 kB)
(Udostępnienie informacji o środowisku)
Uchwała Nr XIX/258/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyzn (PDF, 86.74 kB)
(Przyznanie Nagród Marszałka Województwa Opolskiego dla Animatorów i Twórców Kultury)
Projekt Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2015 (PDF, 2994.63 kB)
(Ochrona zdrowia psychicznego)
Wojewódzki program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla województwa opolskiego na lata 2010 – 2015 (PDF, 283.13 kB)
()
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2010-2015 (PDF, 384.77 kB)
()
Wojewódzki program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla województwa opolskiego na lata 2010 – 2015 (PDF, 283.13 kB)
(Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień)
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2010-2015 (PDF, 384.77 kB)
(Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień)
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2015 (PDF, 358.88 kB)
(Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie)
Ramowy program ochrony ofiar przemocy w rodzinie - wersja BK i MM (PDF, 162.19 kB)
(Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie)
Stan zdrowia młodzieży szkolnej w województwie opolskim - raport - część 1 (PDF, 870.59 kB)
(Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień)
Stan zdrowia młodzieży szkolnej w województwie opolskim - raport - część 2 (PDF, 1527.52 kB)
(Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień)
Stan zdrowia młodzieży szkolnej w województwie opolskim - raport - część 3 (PDF, 1141.53 kB)
(Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień)
Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną - raport z badań ankietowych (PDF, 557.73 kB)
(Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień)
Uchwała Nr XIX/257/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie przyznania dorocznej Nagrody Art (PDF, 61.31 kB)
(Nagroda Artystyczna Marszałka Województwa Opolskiego "Złota Maska" za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w zakresie sztuki teatralnej )
Programy z zakresu profilaktyki alkoholowej i narkotykowej w Województwie Opolskim (PDF, 269.59 kB)
(Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień)
Ramowy program ochrony ofiar przemocy w rodzinie - wersja BL (PDF, 309.77 kB)
(Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie)
Ramowy Program Korekcyjno-Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie - wersja sierpień 2010 r. (PDF, 206.4 kB)
(Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie)
WNIOSEK o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (DOCX, 12.19 kB)
(Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych)
Wzór - informacja dotycząca opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę ze złoża (PDF, 121.77 kB)
(Uiszczanie opłaty eksploatacyjnej za kopalinę wydobytą ze złoża)
Wykaz koncesji na wydobywanie kopalin będących w gestii Marszałka Województwa Opolskiego (PDF, 65.59 kB)
(Udzielanie/zmiana koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża)
Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2015 (PDF, 2869.61 kB)
(Ochrona zdrowia psychicznego)
Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (PDF, 50.22 kB)
(Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów i punkty zbierania pojazdów )
Wykaz z Rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych województwa opolskiego aktualny na 2013 r. (PDF, 68.92 kB)
(Wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych)
Ramowy Program Korekcyjno-Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie - wersja marzec 2013 (PDF, 297.26 kB)
(Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie)
Wykaz obiektów hotelarskich będących w ewidencji Marszałka Województwa Opolskiego (PDF, 59.38 kB)
(Ewidencja zaszeregowania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów i kategorii)
Wykaz z Rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych województwa opolskiego (PDF, 69.72 kB)
(Wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych)
Uchwała Nr XXXI/390/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania doro (PDF, 40.87 kB)
(Nagroda Artystyczna Marszałka Województwa Opolskiego "Złota Maska" za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w zakresie sztuki teatralnej )
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (PDF, 34.29 kB)
(Nagroda Artystyczna Marszałka Województwa Opolskiego "Złota Maska" za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w zakresie sztuki teatralnej )
Raport wojewódzki za 2012r. - całość z rozbiciem na poszczególne działy (ZIP, 11928.86 kB)
(Udostępnienie informacji o środowisku)
Wykaz ośrodków adopcyjnych na teranie Województwa Opolskiego (PDF, 101.83 kB)
(Wykaz ośrodków adopcyjnych na teranie Województwa Opolskiego)
Wykaz obiektów hotelarskich będących w ewidencji Marszałka Województwa Opolskiego (PDF, 59.97 kB)
(Ewidencja zaszeregowania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów i kategorii)
Wykaz obiektów hotelarskich będących w ewidencji Marszałka Województwa Opolskiego (PDF, 60.25 kB)
(Ewidencja zaszeregowania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów i kategorii)
Wykaz z Rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych województwa opolskiego (PDF, 37.75 kB)
(Wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych)
Wykaz obiektów hotelarskich będących w ewidencji Marszałka Województwa Opolskiego (PDF, 62.27 kB)
(Ewidencja zaszeregowania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów i kategorii)
Wniosek o wpisanie zadania inwestycyjnego do "Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Opolskiego na 2014 rok" ze środków F (PDF, 24.61 kB)
(Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Opolskiego)
Stawki 2013 - Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat na rok 2013 (PDF, 575.98 kB)
(Weryfikacja wykazu zawierajacego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska)
Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (PDF, 229.09 kB)
(Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów i punkty zbierania pojazdów )
Wykaz z Rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych województwa opolskiego (PDF, 37.8 kB)
(Wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych)
Wykaz obiektów hotelarskich będących w ewidencji Marszałka Województwa Opolskiego (PDF, 63.3 kB)
(Ewidencja zaszeregowania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów i kategorii)
Wykaz z Rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych województwa opolskiego (PDF, 46.07 kB)
(Wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych)
Program POP-u strefy opolskiej (PDF, 3870.67 kB)
(Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem działań krótkoterminowych)
Wytyczne do sprawozdania z realizacji POP strefa opolska (PDF, 226.01 kB)
(Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem działań krótkoterminowych)
Tabele sprawozdawcze z realizacji POP strefa opolska (XLSX, 55.8 kB)
(Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem działań krótkoterminowych)
Program POP strefy miasto Opole (PDF, 2446.8 kB)
(Program ochrony powietrza dla strefy miasto Opole, ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem działań krótkoterminowych)
Wytyczne do sprawozdania z realizacji POP strefy miasto Opole (PDF, 231.95 kB)
(Program ochrony powietrza dla strefy miasto Opole, ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem działań krótkoterminowych)
Tabele sprawozdawcze z realizacji POP strefy miasto Opole (XLSX, 53.87 kB)
(Program ochrony powietrza dla strefy miasto Opole, ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem działań krótkoterminowych)
Wykaz obiektów hotelarskich będących w ewidencji Marszałka Województwa Opolskiego (PDF, 361.11 kB)
(Ewidencja zaszeregowania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów i kategorii)
Wykaz z Rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych województwa opolskiego (PDF, 40.72 kB)
(Wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych)
Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (PDF, 204.01 kB)
(Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów i punkty zbierania pojazdów )
Oświadczenie uczestnika przetargu lub rokowań o zapoznaniu się z warunkami (DOC, 26.5 kB)
(Organizacja przetargów na nieruchomości stanowiącej własność Województwa Opolskiego)
RAPORT z badań oczekiwań profilaktycznych pracowników szkół i rodziców - użytkowników projektu "Opolska eSzkoła, szkołą ku przys (PDF, 779.93 kB)
(Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień)
Wykaz obiektów hotelarskich będących w ewidencji Marszałka Województwa Opolskiego (PDF, 64.77 kB)
(Ewidencja zaszeregowania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów i kategorii)
Wykaz z Rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych województwa opolskiego (PDF, 45.62 kB)
(Wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych)
Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (PDF, 118.08 kB)
(Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów i punkty zbierania pojazdów )
Raport wojewódzki za 2013r. - całość z rozbiciem na poszczególne działy (ZIP, 13020.2 kB)
(Udostępnienie informacji o środowisku)
Wykaz przedsiębiorców prowadzących punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (PDF, 293.61 kB)
(Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów i punkty zbierania pojazdów )
Wykaz obiektów hotelarskich będących w ewidencji Marszałka Województwa Opolskiego (PDF, 66.73 kB)
(Ewidencja zaszeregowania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów i kategorii)
Plik wzoru wniosku o ustanowienie obrębu hodowlanego (DOC, 34 kB)
(Ustanawianie i znoszenie obrębów hodowlanych)
Komunikat dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (PDF, 43.35 kB)
(Nadawanie uprawnień przewodnikom górskim)
Wniosek o wpis do rejestru Organizatorów Szkoleń (DOC, 45 kB)
()
Wniosek o wpis do rejestru Organizatorów Szkoleń (DOC, 45 kB)
(Wpis do rejestru organizatorów szkoleń (przewodników górskich))
Wykaz obiektów hotelarskich będących w ewidencji Marszałka Województwa Opolskiego (PDF, 68.86 kB)
(Ewidencja zaszeregowania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów i kategorii)
Wniosek o wpisanie zadania inwestycyjnego do "Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Opolskiego na 2015 rok" ze środków F (PDF, 27.43 kB)
(Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Opolskiego)
Stawki 2014 - Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości stawek opłat na rok 2014 (PDF, 395.3 kB)
(Weryfikacja wykazu zawierajacego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska)
Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z gospod (PDF, 225.28 kB)
(Weryfikacja sprawozdań o wysokości należnej opłaty produktowej - opakowania)
Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych (PDF, 257.09 kB)
(Weryfikacja sprawozdań o wysokości należnej opłaty produktowej - opakowania)
Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów EDPO i EDPR (PDF, 351.88 kB)
(Weryfikacja sprawozdań o wysokości należnej opłaty produktowej - opakowania)
Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów DPO i DPR (PDF, 516.11 kB)
(Weryfikacja sprawozdań o wysokości należnej opłaty produktowej - opakowania)
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (XLSX, 77.98 kB)
(Wydawanie decyzji z zakresu pomocy publicznej z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska lub opłaty produktowej)
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę w ogólnym interesie gospodarczy (XLSX, 81.72 kB)
(Wydawanie decyzji z zakresu pomocy publicznej z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska lub opłaty produktowej)
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie (DOC, 236 kB)
(Wydawanie decyzji z zakresu pomocy publicznej z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska lub opłaty produktowej)
Raport wojewódzki za 2014r. - całość z rozbiciem na poszczególne działy (ZIP, 12668.79 kB)
(Udostępnienie informacji o środowisku)
Wykaz obiektów hotelarskich będących w ewidencji Marszałka Województwa Opolskiego (PDF, 69.11 kB)
(Ewidencja zaszeregowania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów i kategorii)
Wykaz z Rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych województwa opolskiego (PDF, 30.14 kB)
(Wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych)
Informacja dla klientów biur podróży (PDF, 404.62 kB)
(Wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych)
Oświadczenie uczestnika przetargu lub rokowań o zapoznaniu się z warunkami (DOC, 26.5 kB)
(Organizacja przetargów na nieruchomości stanowiącej własność Województwa Opolskiego)
Wykaz koncesji na wydobywanie kopalin będących w gestii Marszałka Województwa Opolskiego (DOCX, 29.79 kB)
(Udzielanie/zmiana koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża)
Uchwała Nr X/109/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie przyznawania stypendiów (PDF, 198.98 kB)
(Stypendia sportowe)
Uchwała Nr X/108/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wysokości nagród (PDF, 286.67 kB)
(Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego)
Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (PDF, 105.95 kB)
(Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów i punkty zbierania pojazdów )
Wykaz obiektów hotelarskich będących w ewidencji Marszałka Województwa Opolskiego. (PDF, 66.93 kB)
(Ewidencja zaszeregowania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów i kategorii)
Stawki 2015 - Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 sierpnia 2014r. w sprawie wysokości stawek opłat na rok 2015 (PDF, 257.42 kB)
(Weryfikacja wykazu zawierajacego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska)
Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i 2016 (PDF, PDF, 257.42 kB)
(Weryfikacja sprawozdań o wysokości należnej opłaty produktowej - opakowania)
Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i 2016 (PDF, 1075.87 kB)
(Weryfikacja sprawozdań o wysokości należnej opłaty produktowej - opakowania)
Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i 2016 (PDF, PDF, 1075.87 kB)
(Weryfikacja sprawozdań o wysokości należnej opłaty produktowej - opakowania)
Zał. nr 1 do ustawy Docelowy poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. (PDF, 76.66 kB)
(Weryfikacja sprawozdań o wysokości należnej opłaty produktowej - opakowania)
Rozporządzenie w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling (PDF, 292.73 kB)
(Weryfikacja sprawozdań o wysokości należnej opłaty produktowej - produkty)
Rozporządzenie - roczne poziomy odzysku i recyklingu - preparaty smarowe, dodatki i środki zapobiegające zamarzaniu. (PDF, 328.87 kB)
(Weryfikacja sprawozdań o wysokości należnej opłaty produktowej - produkty)
Rozporządzenie w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów (PDF, 292.24 kB)
(Weryfikacja sprawozdań o wysokości należnej opłaty produktowej - produkty)
Rozporządzenie w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej (PDF, 143.18 kB)
(Weryfikacja sprawozdań o wysokości należnej opłaty produktowej - produkty)
Raport ESPAD 2015 - OPOLSKIE (PDF, 1379.51 kB)
(Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień)
Materiały z konferencji pn. "Badania ESPAD w Województwie Opolskim" - PREZENTACJA I (PDF, 6360.29 kB)
(Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień)
Materiały z konferencji pn. "Badania ESPAD w Województwie Opolskim" - PREZENTACJA II (PPT, 597 kB)
(Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień)
Wojewódzki program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla województwa opolskiego na lata 2016 – 2017. (PDF, 1511.28 kB)
(Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień)
„Badania ESPAD (Europejski Program Badań Ankietowych w Szkołach na Temat Używania Alkoholu i Narkotyków) w Województwie Opolskim (PDF, 1410.06 kB)
(Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień)
Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Opolskiego na lata 2016-2017. (PDF, 2277.06 kB)
(Ochrona zdrowia psychicznego)
Raport wojewódzki za 2015r. - całość z rozbiciem na poszczególne działy (ZIP, 12238.79 kB)
(Udostępnienie informacji o środowisku)
Wykaz obiektów hotelarskich będących w ewidencji Marszałka Województwa Opolskiego. (PDF, 70.11 kB)
(Ewidencja zaszeregowania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów i kategorii)
Wykaz obiektów hotelarskich będących w ewidencji Marszałka Województwa Opolskiego (PDF, 70.14 kB)
(Ewidencja zaszeregowania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów i kategorii)
Wykaz miejsc odbioru baterii (PDF, 76.94 kB)
(Sprawozdania dotyczące podmiotów wprowadzających baterie i akumulatory na rynek krajowy)
Wykaz z Rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych województwa opolskiego (PDF, 31.78 kB)
(Wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych)
Broszura informacyjna dla organizatorów turystyki i pośredników turystycznych o Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym. (PDF, 470.42 kB)
(Wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych)
Góra
Informację wprowadził (a): Krzysztof Sługocki (2008-10-17 09:44:32)
Informację zmodyfikował (a): Krzysztof Sługocki (2017-01-10 14:47:30)
Data aktualizacji: 2020-01-02
Liczba odwiedzin: 16279
Administracja Redakcja BIP Rejestr zmian
wykonanie P®ESTO