Książka teleadresowa Tapety pulpitu Mapa serwisu Wyślij pocztówkę Dla niepełnosprawnych Dodaj do ulubionych Kontakt Strona główna
Co nowego Menu podmiotowe Menu tematyczne Inne
Nowy nabór wniosków w ramach środka 4.1 dla beneficjentów sektora publicznego lub sektora społeczno-gospodarczegoPowiększ tekst Zmniejsz tekst Drukuj Powrót
Inne ›› Fundusze Europejskie ›› Fundusze europejskie 2007-2013 ›› Pozostałe Programy Operacyjne 2007 – 2013 ›› PO RYBY  ›› Ogłoszenia o naborze  ›› Nowy nabór wniosków w ramach środka 4.1 dla beneficjentów sektora publicznego lub sektora społeczno-gospodarczego 
Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój
sektora rybołówstwa  i nadbrzeżnych  obszarów rybackich
2007-2013"
                                                             Zarząd Województwa Opolskiego
 
na wniosek Lokalnej Grupy Rybackiej (LGR) „Opolszczyzna" działającej na terenie gmin:
Lasowice Wielkie, Lewin Brzeski, Murów, Niemodlin, Ozimek, Pokój, Popielów, Świerczów, Tułowice, Turawa, Zębowice informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie odpowiednio przez sektor publiczny oraz sektor społeczno - gospodarczy w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"
na następujące rodzaje operacji:
·         Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
- limit dostępnych środków dla sektora publicznego w ramach naboru wynosi  370 940,42 złotych;
-   limit dostępnych środków dla sektora społeczno - gospodarczego w ramach naboru wynosi 329 188,54 złotych;
·         Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem
-  limit dostępnych środków dla sektora społeczno - gospodarczego w ramach naboru wynosi 611 617,65 złotych;
·         Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa
- limit dostępnych  środków dla sektora społeczno - gospodarczego w ramach naboru wynosi 271 379,66 złotych.
·         Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych
od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej
- limit dostępnych środków dla sektora społeczno - gospodarczego w ramach naboru wynosi 219 341,78 złotych;
 
Termin składania wniosków: od 29.01.2014 r. do 28.02.2014 r.
Miejsce składania wniosków :
Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna", plac Kopernika 5/3, 45-040 Opole, I piętro, w dni robocze od poniedziałku od piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 z tym, że w ostatnim dniu prowadzenia naboru przyjmowanie wniosków będzie miało miejsce wyłącznie do godziny 12:00
 
Tryb składania wniosków:
Wniosek wraz z załącznikami (1 egzemplarz) należy składać na odpowiednim formularzu,
Wniosek należy złożyć w wersji papierowej i elektronicznej (na płycie CD),
Wniosek należy składać bezpośrednio (tj. osobiście) w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 
Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:
·         wzór wniosku o dofinansowanie;
·         wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku o dofinansowanie;
·         kryteria wyboru operacji przez LGR określone w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich;
są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:
·         Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego -
www.opolskie.pl
Lokalnej Grupy Rybackiej „Opolszczyzna" -
www.lgropolszczyzna.com
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać od pracowników biura Lokalnej Grupy Rybackiej „Opolszczyzna", pl. Kopernika 5/3, 45-040 Opole, nr tel. 77 403 31 72 lub drogą elektroniczną: projekty.lgropolszczyzna@gmail.com
 


 
Pliki do pobrania:
wniosek o dofinansowanie(DOC, 436 kB)
instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie(PDF, 654.1 kB)
kryteria wyboru operacji(DOC, 173.5 kB)
uproszczony plan biznesowy operacji(DOCX, 166.45 kB)
harmonogram działań informacyjnych(DOCX, 16.69 kB)
wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku (DOCX, 56.98 kB)
Góra
Informację wprowadził (a): Marek Karawan (2013-12-24 09:26:02)
Informację zmodyfikował (a): Marek Karawan (2013-12-24 10:22:40)
Data aktualizacji: 2020-01-02
Liczba odwiedzin: 966
Administracja Redakcja BIP Rejestr zmian
wykonanie P®ESTO